Picto encart 1

Om Tarkett

Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggprodukter för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig miljö.
Med en av marknadens bredaste produktportföljer och mer än 130 års erfarenhet och av att skapa säkra, hållbara och inspirerande golvlösningar vill vi på Tarkett fortsätta att bidra till livskvalitet, trivsel och lönsamhet för våra kunder världen över. Tarkett är ett franskt företag och är noterat på Euronext-börsen i Paris sedan 2013.

Picto profil

Global styrka och lokal närvaro

Tarkett har en stark lokal förankring i Sverige och i Norden tack vare våra fabriker i Ronneby och Hanaskog (Kristianstad) men också genom en väl utbyggd sälj- och marknadsorganisation samt kundtjänst i de nordiska länderna.
  • 13000 Medarbetare
  • 24 Forskningslab
  • 4 Designcenter
  • 7 Återvinningscenter
  • 1 Utvecklings- och innovationscenter
   center
  • 34 Fabriker
 • -
  2,8
  miljarder euro i omsättning 2017.

  Balanserad geografisk spridning:

  44%
  Nordamerika

  (inkl. Sportgolv)
  36%
  EMEA
  (inkl. Sportgolv)
  20%
  CIS, APAC
  & LATAM

 • Försäljning i mer än
  100
  länder

  1,3
  miljoner kvadratmeter Tarkettgolv säljs varje dag
Picto profil

Tarkett i korthet

I mer än 130 år har vi arbetat långsiktigt och engagerat med tillverkning, innovation och hållbarhet
– ett arbete som gjort oss till en
global ledare inom golvlösningar för
alla marknader.

Segment

Ett av marknadens
bredaste produktutbud

 • Homogena plastgolv
 • Heterogena plastgolv
 • Våtutrymmen
 • Parkettgolv
 • Laminatgolv
 • Vinylgolv / LVT
 • Linoleumgolv
 • Textilgolv
Picto encart 1

Gedigen kunskap inom tillverkning och kundservice

Tarkett arbetar sedan 2009 enligt programmet World Class Manufacturing (WCM) för att identifiera och sprida kunskap om de bästa idéerna och lösningarna inom produktion och tillverkning.
Vi strävar efter att hela tiden förbättra säkerhet, arbetsmiljö, kundservice, kvalitet och vår konkurrenskraft.

Picto evc

“”Vår ambition att leverera World Class Manufacturing och kompetens för att bli branschledande inom säkerhet och kundservice kvarstår.””

Antoine Prevost, Executive Vice President Operations

Picto encart 1
Picto vpco

“”Vi vill vara det företag som det är lättast och trevligast att ha kontakt med.””

Gilles Lebret, VP Customer Operations

Förbättrad kundupplevelse

På samma sätt som Tarkett har utvecklat värdeskapande golvlösningar för våra slutkunder, fokuserar vi nu (genom programmet Customer Experience 2.0) på att skapa lösningar som förenklar arbetet för våra samarbetspartners - arkitekter och inredare, fastighetsägare, kommuner, landsting, golventreprenörer och återförsäljare.

Picto profil

Möter globala utmaningar

 • Tarketts syn på hållbarhet ligger i linje med FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Fem av dessa ingår i våra egna hållbarhetsmål för 2020.

 • Produkter designade med bra råvaror

  När vi utvecklar våra produkter väljer vi bra råvaror som tar hänsyn till människors hälsa och vår miljö. Våra golv ska bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö.

 • Stödjer modeller för cirkulär ekonomi

  För att vi ska få ett samhälle med en hållbar konsumtion och produktion stödjer vi det globala samarbetet för en cirkulär ekonomi där förbrukat material återvinns och avfall omvandlas till råvaror och nya produkter.

 • Motverkar klimatförändringarna

  Tarkett arbetar för att minska klimatförändringarna genom att minska energianvändningen i våra fabriker och genom att öka användningen av återvunnet material.

 • Utvecklar entreprenörsanda och socialt ansvar

  Tarkett strävar efter att skapa en säker arbetsmiljö som värdesätter mångfald, uppmuntrar till dialog och har ett engagemang för det lokala samhället.

 • Branschförespråkare inom hållbarhet

  Som en pålitlig och etablerad ledare inom golvbranschen, driver vi frågor och bjuder in till dialog om hållbarhet och ett ansvarsfull utnyttjande av jordens resurser.

Picto profil

Hållbarhet genomsyrar allt

Tarkett har arbetat länge och målmedvetet med en hållbarhetsstrategi baserad på den cirkulära designmodellen “Tarkett Closed-Loop Circular Design” och vi är en av initiativtagarna i arbetet för att ställa om golvbranschen till en cirkulär ekonomi, inspirerad av
Cradle to Cradles® principer.

Picto evp

“”Allting startar med våra kunder. Det som inspirerar vårt holistiska förhållningssätt är människors hälsa, välbefinnande och vår gemensamma miljö.””

Anne-Christine Ayed - EVP Research, Innovation and Environment

Picto circular design

Vi arbetar för en
cirkulär ekonomi

Vi strävar efter att på bästa sätt verka för omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det innebär ett att resurser återvinns utifrån ett kretsloppstänkande – från design och produktionsfasen till användningsfasen och slutligen återvinningsfasen – då avfall blir till nya råvaror och material.

Picto circular design 2
 • Ett av de första företagen som blev medlem i Circular Economy 100, år 2013.

 • Arbetar enligt Cradle to Cradle®-principerna sedan 2011.

 • Stödjer de 10 principerna i FN:s Global Compact och uppmuntrar våra leverantörer att göra detsamma.

 • Medlem i World Economic Forum sedan 2015. Medverkar i diskussioner om klimatförändringar, cirkulär ekonomi och utvecklingen av framtidens samhälle.

Picto profil

Entreprenörsanda och socialt ansvar

Tarkett har en historia av stark entreprenörsanda som ger människor möjlighet att vara med och utforma framtidens samhälle.

 • Tarkett Awards är ett internt program som uppmärksammar och belönar medarbetare som bidragit utöver det vanliga till Tarketts framgångar.

 • Tarkett Cares är ett volontärprogram där medarbetare världen över bidrar till det lokala samhället genom att dela med sig av sin tid och sin kunskap.

 • Tarketts Academy är ett program för utbildning av golvläggare och lärlingar.

Picto home

Bostäder

 • Lekfull eller stilren design, god akustik och enkel installation är Tarketts kännemärken som gör att varje rum i ditt hem blir trivsamt och bekvämt att vistas i. I vissa rum är funktionella krav på slitstyrka och tålighet viktigast, medan det i andra är viktigare med design, känsla och ett personligt uttryck. Golvets utseende påverkar hur rummet och bostaden uppfattas och golvets egenskaper påverkar känslan av att gå på golvet.

  Visuel home

  Modulära och lättlagda golv är en trend inom hemmiljö.

  Design

  Tarkett har produkter för alla rum i ett hem – från vardagsrum till badrum – i alla tänkbara färger, mönster och format. Golv för alla smaker helt enkelt!

  Vinylgolvet Starfloor Click 55 finns i 28 exklusiva mönster i formaten plank och plattor. Golvet har en mycket hög slitstyrka är lätt att lägga tack vare det smidiga klicklåssystemet. Starfloor Click 55 rekommenderas av svenska Astma- och Allergiförbundet.

 • Visuel home

  Sustainability

  God inomhusmiljö: Tarketts vinylgolv har VOC-emissioner (flyktiga organiska föreningar) som ligger 10 gånger lägre än de strängaste standarderna i Europa.

 • Modulära och lättlagda golv är en trend inom hemmiljö.

  Några exempel:

  • FRANSKA POLYNESIEN, Papeete, Renovering av hyresrätter — 5.000 kvm vinyl
  • RYSSLAND, Moskva,Renovering av flerbostadshus — 7.000 kvm laminat
Picto education

Skolor

 • Från förskolor till skolor och universitet – Tarkett har en gedigen kunskap om vilka krav som ställs på olika lokaler i pedagogiska miljöer. Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar som möter alla krav för att skapa hälsosamma, säkra och trivsamma lärandemiljöer.

  Visuel home

  Sedan 2010 har mer än 116.000 ton golvmaterial (installationsspill och utrivna golv) samlats in och återvunnits.

  Design

  Vi vet att ett tyst golv i rätt kulör kan ha en positiv inverkan på inlärningen i en skolmiljö.

  Den studie som Tarkett lät genomföra om barns uppfattning av färg och rum bekräftar att färger påverkar barns kreativitet och koncentrationsförmåga. Studien ledde vidare till utvecklingen av fyra färgkoncept baserade på olika känslor – Basic & neutral, Fräsch & optimistisk, Lugnande & cool samt Varm & inbjudande.

 • Visuel home

  Sustainability

  En god inomhusmiljö och välbefinnande är viktigt för både elever och personal.

  Tarkett har ett brett utbud av ftalatfria(2) produkter som har låga VOC-emissioner(1) (10 ggr lägre än europeiska standarder) Några exempel på bra produkter i skolmiljöer är: iQ kollektionerna, Tapiflex Excellence och Acczent Excellence

  (1) Flyktiga organiska föreningar
  (2) Förutom återvunnet material i vissa produkter.

 • Sedan 2010 har mer än 116.000 ton golvmaterial (installationsspill och utrivna golv) samlats in och återvunnits.

  Några exempel:

  • RÉUNION, Saint-Denis, North gymnasium — — 5.000 kvm vinyl
  • USA, West Lunn, Oregon, Trillium Creek skola — — textilgolv
  • BELGIEN, Antwerpen, Karel De Grote högskola — — 8.000 kvm vinyl och textilgolv
Picto workplace

Kontor

 • Kreativa och hållbara lösningar för kontorsmiljöer kan ha en positiv inverkan på människors effektivitet och välbefinnande. Tarkett erbjuder lösningar som bidrar till förbättrad luftkvalitet, god akustik samt en generell trivsel och komfort.

  Picto workplace

  En sund och inspirerande kontorsmiljö förbättrar medarbetarnas arbetskapacitet och minskar frånvaron.

  Sustainability

  Textilgolvet Desso AirMaster är ett exempel på ett bra golv för kontorsmiljöer. Dess unika teknik kapslar in damm och andra partiklar i rummet och luftkvaliteten blir upp till fyra gånger bättre än med andra textilgolv. Textilgolv ger dessutom en bra ljuddämpning och en ombonad känsla.

 • Picto workplace

  Innovation

  I en uppkopplad värld där människor arbetar från olika platser pågår en förändring av kontorets utseende och utformning. Designen blir alltmer lik en hemmiljö, med en mer avslappnad atmosfär. Vi ser till exempel fler modulära golv och en större variation av olika färger och material.

 • En sund och inspirerande kontorsmiljö förbättrar medarbetarnas arbetskapacitet och minskar frånvaron.

  Några exempel:

  • GUIANA, Kourou, renovering av Guiana Space Cencer — —6.000 kvm vinyl
  • FRANKRIKE, Paris, Allianz kontor — — 4242.000 kvm LVT och textilgolv
  • RYSSLAND, Moskva, Kontor i “Red October chocolate factory” — 1.125 kvm LVT
Picto healthcare

Sjukvård & äldreomsorg

 • Tarkett är en ledare inom hållbara golvlösningar för vård- och omsorgsmiljöer. Vi erbjuder golv som tar hänsyn till krav på hygien, gångkomfort, akustik, inomhusmiljö och säkerhet för både personal och patienter. Vårt breda designutbud gör det också möjligt att skapa en lugn och trivsam vårdmiljö som bidrar till patientens tillfrisknande.

  Picto healthcare

  Hälften av alla sjukhus i Europa har Tarkettgolv installerade i sina lokaler.

  Sustainability

  Vi erbjuder golvlösningar som bidrar till en god och hygienisk inomhusmiljö, vilket tillsammans med en god arbetsmiljö och en läkande vårdmiljö är nyckelfaktorer för inredningen i ett sjukhus eller äldreboende.

  iQ One är ett exempel på ny generation homogena plastgolv utan vare sig PVC eller ftalater.

 • Picto healthcare

  Design

  Valet av färger, ljus och kontraster kan bidra till ökat välbefinnande och säkerhet för patienter med Alzheimers sjukdom.

  Tarkett har genomfört en omfattande studie med hjälp av läkare och specialister på Alzheimers sjukdom för att förstå hur golv i vårdmiljöer påverkar patienters beteende och sinnesstämning.

 • Hälften av alla sjukhus i Europa har Tarkettgolv installerade i sina lokaler.

  Några exempel:

  • TURKIET,Yozgat sjukhus — 100.000 kvm homogent plastgolv
  • SYDAFRIKA, Kapstaden, Militärsjukhus — 14.000 kvm homogent plastgolv
  • NYA KALEDOINEN, Koné sjukhusKoné sjukhus — 10.000 kvm homogent plastgolv
Picto stores

Butiker

 • Från trendiga boutiquer till stora varuhus – golvet spelar en viktig roll för att vägleda kunderna genom butiken och skapa en positiv kundupplevelse som förstärker varumärket.

  Picto stores

  Bra design kan vara avgörande för hur kunderna upplever en butiksyta.

  Design

  Butiker ska erbjuda en unik upplevelse som stärker varumärkets identitet, förbättrar kundens köpresa och bidrar till att skapa värde.

 • Picto stores

  LVT-golv (Luxury Vinyl Tiles) är en perfekt lösning för att kunna leka med olika färger och format. Vår minisite ”Floor is the New Playground” är ett användarvänligt verktyg där vi ger inspiration till nya spännande mönsterläggningar där besökaren kan testa och mixa olika format och färger.

 • Bra design kan vara avgörande för hur kunderna upplever en butiksyta.

  Några exempel:

  • ENGLAND, London,Marks & Spencer Oxford Street — Vinyl
  • RYSSLAND, olika städer,Leroy Merlin butiker — 5.150 kvm homogent plastgolv
  • USA, Denver,NFL Denver Broncos butik — specialgjorda gummiplattor
Picto hospitality

Hotell & restaurang

 • Tarkett erbjuder golvlösningar för hotell, restauranger och kulturinstitutioner som skapar unika designuttryck för att stärka varumärket och kundupplevelsen.

  Picto hospitality

  Modulära golv och skräddarsydda lösningar hjälper till att skapa miljöer som kunderna minns.

  Design

  Golv spelar en viktig roll för att skapa unika och attraktiva miljöer.

  2016 lanserades Collections InfiniesTM - en digitaltryckt LVT-kollektion med design från fem internationellt kända artister. Med hjälp av ett kreativt designverktyg är det möjligt för arkitekter och designers att skapa unika, skräddarsydda designlösningar.

 • Picto hospitality

  Innovation

  Tarkett har golvlösningar för alla sorters hotell och designinriktningar – från miljöprofilerade hotell till de mest exklusiva designhotellen.

  En nyhet inom golv är ljusintegrerade golv, där LED-teknik från Philips integreras i golvet för att skapa vägledning och orienterbarhet, förstärka varumärket genom logotyper eller för att informera besökare med hjälp av grafik och symboler.

 • Modulära golv och skräddarsydda lösningar hjälper till att skapa miljöer som kunderna minns.

  Några exempel:

  • SPANIEN, Barcelona, Hotel Catalonia Ainyó — 2.000 kvm LVT
  • RYSSLAND, St. Petersburg, Hermitage museum — 5.200 kvm homogent plastgolv
  • KANADA, Edmonton International Airport — Powerbond, textilgolv
Picto marine

Transport

 • Tarkett är en stor leverantör av golvlösningar för flyg-, båt-, buss- och tågindustrin. Med vårt breda produktutbud kan vi möta de mest krävande tekniska kravspecifikationerna.

  Picto marine

  Tarketts helhetslösningar möter de mest krävande tekniska kraven.

  Design

  Tarkett ger varje år ut en bok med trender och koncept för båt- och flygindustrin.

 • Picto marine

  Innovation

  Tarkett breddar sitt produktutbud för båtindustrin med IMO-certifierade golvlösningar inom textil, vinyl och linoleum.

 • Tarketts helhetslösningar möter de mest krävande tekniska kraven.

  Några exempel:

  • NEDERLÄNDERNA,Kryssningsfartyg, Koningsdam för Holland American Line— Textilgolv
  • NEDERLÄNDERNA,KLM flygplan “World Business Class” cabin —
Picto sports

Sporthallar

 • Tarkett strävar efter att skapa funktionella och säkra sportarenor. Internationellt erbjuder vi sportgolv för alla sorters idrottsaktiviteter. Ett bra sportgolv har hög slitstyrka och låg underhållskostnad under golvets livslängd.

  Picto sports

  Tarkett har under 25 års tid levererat konstgräs internationellt.

  Design

  Tarketts skräddarsydda golvlösningar gör det möjligt att integrera varumärkesnamn och förstärka den visuella identiteten för laget, på sportgolv och anläggningar i både inomhus och utomhus.

 • Picto sports

  Innovation

  Exempel på innovativa produkter som säljs internationellt:

  • CoolPlay artificial turf
  • Rise-N-Run hydraulic tracks
  • GrassMaster® Hybrid turf
 • Tarkett har under 25 års tid levererat konstgräs internationellt.

  Några exempel:

  • USA, Massachussetts, Gillette Stadium for Holland American Line — FieldTurf
  • ITALIEN, Milano,San Siro Stadium (arena för AC Milan och Inter Milan) — GrassMaster® for pitch and FieldTurf för området runt stadium.
  • BRAZIL, OS-anläggningarna (Media och press center, tävlingsbyn och vissa av tävlingsanläggningarna) — vinyl.