Vem definierar hållbarhet? - Tarkett i Almedalen 2017

Vem definierar hållbarhet? - Tarkett i Almedalen 2017

Tarkett har arbetat målmedvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor under lång tid och vi vill vara med och leda utvecklingen mot cirkulär ekonomi. Därför medverkade vi i Almedalen 2017 där vi bland annat lyfte frågan om hur kommuner och landsting kan få bättre förutsättningar att upphandla byggprodukter på ett hållbart sätt. Vi tror att lagar och regler behöver skärpas för att stimulera återvinning och minimera utsläpp av växthusgaser.

Miljömålsberedningen har föreslagit ett klimatpolitiskt ramverk där målet är inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige år 2045. Byggsektorn står för en ansenlig del av de globala utsläppen av växthusgaser och har därför mycket att bidra med för att detta mål skall nås. Sverige står inför omfattande renoveringar och nybyggnationer och alla är överens om att dessa bör ske på ett hållbart sätt. Men vem definierar då hållbarhet? Ges kommuner och landsting rätt förutsättningar att upphandla byggprodukter hållbart? Bör staten ta ett större ansvar i den här frågan - och var, bör i så fall, ansvaret ligga?

Vårt seminarium på Aktuell Hållbarhet Arena:

VEM DEFINIERAR HÅLLBARHET

– BÖR STATEN TA STÖRRE ANSVAR FÖR HÅLLBARA UPPHANDLINGAR I BYGGSEKTORN?

Trots att många både offentliga och privata aktörer vill upphandla byggmaterial hållbart saknas tydlig vägledning i form av statliga regler och rekommendationer för detta. Kan en bredare diskussion om hållbarhet och ökad politisk styrning leda till förverkligandet av en cirkulär ekonomi?

TID: onsdag 5 juli kl 10.00-10.45

PLATS: Aktuell Hållbarhet Arena, Gotlands Museum, Strandgatan 14 i Visby

MEDVERKANDE: Dag Duberg, Hållbarhetschef Tarkett Nordic. Tommy Lenberg, VD Byggherrarna. Roger Tiefensee, styrelseledamot SKL Kommentus, Nämndsordförande Flens Kommun. Lars Eriksson, Riksdagsledamot (S). Lena Hagert Pilenås, enhetschef hållbara byggnader och byggprodukter, Boverket.

MODERATOR: Maria Arkeby, NavPR,

KONTAKT: Har du frågor om Tarketts hållbarhetsarbete eller om vårt deltagande i Almedalen, kontakta Dag Duberg, Hållbarhetschef Tarkett Nordic, 070-300 19 12 alternativt Kerstin Lagerlöf, Marknadschef Tarkett Sverige, 070-300 19 28.