Behöver du göra en reklamation på en produkt? Så här går du tillväga som privatperson:

Är du en privatperson som behöver reklamera en Tarkett produkt?

Vi ber då dig kontakta inköpsstället/butiken där du köpte golvet. Alternativt ta kontakt med din golventreprenör.
Här bedömer man problemet/skadan och kan i de allra flesta fall lösa reklamationen omgående.

Vid särskilt svårbedömda fall är det inköpsstället/golventreprenören som ska kontaka Tarkett för konsultation.

Du kanske också är intresserad av:

Skötsel & underhållsprodukter för Tarketts golv

SKÖTSEL & UNDERHÅLLSPRODUKTER FÖR TARKETTS GOLV

Här hittar ni skötsel och underhållsprodukter så som Lackrefresher, refresher, Bioclean, möbeltassar, spray cleaner, carke kit, spray mop kit..