Våra miljömål 2020

Våra miljömål 2020

Bra råvaror

Aktivitet: Välja bra råvaror som tar hänsyn till människors hälsa och till vår miljö
Hållbarhetsmål 2020: Alla råvaror som används i våra produktioner ska kontinuerligt bedömas av tredje part
Resultat 2017: 96%

 

 

Aktivitet: Öka andelen material som är återvunnet, återvinningsbart och som inte kommer från knapphändiga naturresurser 
Hållbarhetsmål 2020: 75 % av materialet i våra produkter ska inte bidra till att utarma jordens resurser (dvs finnas i riklig mängd, vara förnyelsebart eller återvunnet).
Resultat 2017: 71%

Resurshushållning

Aktivitet: Minska användningen av sötvatten och dricksvatten.
Hållbarhetsmål 2020: Alla våra fabriker har implementerat slutna vattensystem.
Resultat 2017: 67%
 

 

 

Aktivitet: Minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser 
Hållbarhetsmål 2020: Utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 20 %, jämfört med 2010 (1,01 kg CO2 e/m2).
Resultat 2017: 0,92 kg CO2 e/m²

God inomhusmiljö

Aktivitet: Designa golvlösningar som bidrar till en god inomhusmiljö, hälsa och välbefinnande
Hållbarhetsmål 2020: Alla våra produkter har låga VOC-emissioner och samtliga produkter är ftalatfria(1).
Resultat 2017: 96 % låga VOC-emissioner, 57 % ftalatfria(1) produkter

 

Aktivitet: Designa golvlösningar som kan installeras och underhållas på ett hållbart sätt
Hållbarhetsmål 2020: Våra golvlösningar kan installeras och underhållas med metoder som följer Cradle to Cradles principer.
Resultat 2017: Under utveckling

Återvinning

Aktivitet: Allt avfall vid tillverkningen används i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp
Hållbarhetsmål 2020: Inget avfall från vår tillverkning ska gå till deponi.
Resultat 2017: 86 g/m2


 

Aktivitet: Utveckla återvinningsprogram för våra golv så att de blir en del av ett cirkulärt kretslopp
Hållbarhetsmål 2020: Volymen av insamlat installationsspill och gamla golv som skickas för återvinning ska fördubblas jämfört med 2010 (18 900 ton). I  i EMEA (Europa, Mellanöstern och Australien) målsättning 3800 ton
Resultat 2017: 2200 ton i EMEA (Europa, Mellanöstern och Australien) varav 350 ton i Norden

(1) Förutom återvunnet material i vissa produkter.