Våra miljömål 2020

Våra miljömål 2020

Bra råvaror

Aktivitet: Välja bra råvaror som tar hänsyn till människors hälsa och till vår miljö
Hållbarhetsmål 2020: Alla råvaror som används i våra produktioner ska kontinuerligt bedömas av tredje part
Resultat 2017: 96%

 

Aktivitet: Öka andelen material som är återvunnet, återvinningsbart och som inte kommer från knapphändiga naturresurser 
Hållbarhetsmål 2020: 75 % av materialet i våra produkter ska inte bidra till att utarma jordens resurser (dvs finnas i riklig mängd, vara förnyelsebart eller återvunnet).
Resultat 2017: 71%

Resurshushållning

Aktivitet: Minska användningen av sötvatten och dricksvatten.
Hållbarhetsmål 2020: Alla våra fabriker har implementerat slutna vattensystem.
Resultat 2017: 67%
 

Aktivitet: Minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser 
Hållbarhetsmål 2020: Utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 20 %, jämfört med 2010 (1,01 kg CO2 e/m2).
Resultat 2017: 0,92 kg CO2 e/m²

God inomhusmiljö

Aktivitet: Designa golvlösningar som bidrar till en god inomhusmiljö, hälsa och välbefinnande
Hållbarhetsmål 2020: Alla våra produkter har låga VOC-emissioner och samtliga produkter är ftalatfria(1).
Resultat 2017: 96 % låga VOC-emissioner, 57 % ftalatfria(1) produkter

 

Aktivitet: Designa golvlösningar som kan installeras och underhållas på ett hållbart sätt
Hållbarhetsmål 2020: Våra golvlösningar kan installeras och underhållas med metoder som följer Cradle to Cradles principer.
Resultat 2017: Under utveckling

Återvinning

Aktivitet: Allt avfall vid tillverkningen används i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp
Hållbarhetsmål 2020: Inget avfall från vår tillverkning ska gå till deponi.
Resultat 2017: 86 g/m2
 

Aktivitet: Utveckla återvinningsprogram för våra golv så att de blir en del av ett cirkulärt kretslopp
Hållbarhetsmål 2020: Volymen av insamlat installationsspill och gamla golv som skickas för återvinning ska fördubblas jämfört med 2010 (18 900 ton). I  i EMEA (Europa, Mellanöstern och Australien) målsättning 3800 ton
Resultat 2017: 2200 ton i EMEA (Europa, Mellanöstern och Australien) varav 350 ton i Norden

(1) Förutom återvunnet material i vissa produkter.

Du kanske också är intresserad av:

Hållbarhetsbild - Tarkett
Vårt hållbarhetsarbete - "Doing Good. Together.”

Vi vill göra bra saker; golv som fyller en funktion, som är vackra att se på och som samtidigt är bra för miljön och för oss människor. Vi tror på nära samarbeten, där vi engagerar kunder, leverant

Restaurang med grön inredning, Tarketts linoleumgolv
Design för livet

Vi lever i en urbaniserad värld där fler människor flyttar till storstäder. Därför får de byggmaterial vi omger oss med en allt större betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Installationsspill från golvläggning, samlas in och används som material i tillverkningen av nya golv.
Cirkulärt. Vi sluter kretsloppet.

Vi tror på en cirkulär ekonomi där produkter har en lång livslängd, kan repareras och underhållas effektivt. Läs mer här om hur vi jobbar mot det.

Två medarbetare som arbetar tillsammans på Tarkett
Samarbete

Tarkett vill göra bra och ansvarsfulla saker – men vi klarar det inte själva. Vi är övertygade om att samarbete med kunder, leverantörer, forskare, myndigheter och organisationer är helt nödvändigt.