Hushållning av resurser

Hushållning av resurser

Hushållning av resurser

Vårt mål är att optimera material- och energianvändningen i varje steg av vår tillverkning så att vi får låga utsläpp och sparar på jordens resurser. Vi strävar efter att hushålla med färskvatten, minska andelen fossil energi och minska våra utsläpp av växthusgaser.

Exempel på vad vi gör

Vi använder förnyelsebar energi för att optimera produktionen
– Vår trägolvfabrik i Hanaskog använder 80 % förnyelsebar energi främst genom att använda vårt eget träspill för energiproduktion men även genom att upphandla ”grön el”.
– Vi producerar egen el via solpaneler på våra fabriksanläggningar i Italien (linoleumgolv) och Nederländerna (textilgolv) 
– Vid vår plastgolvsfabrik i Ronneby har vi fått stöd från ”klimatklivet” och är i färd med att byta ut fossileldade värmepannor mot eldrivna.
– Vid vår linoleumfabrik i Italien har vi installerat ett värmeväxlarsystem om återanvänder värme från de stora ugnarna och en biomassakokare som producerar varmvatten för att hetta upp ugnarna.