Tips & tricks vid golvläggning

Tips & tricks vid golvläggning

Steg för steg - Läggning av trägolv

Innan du börjar lägga ditt nya trägolv finns det ett par saker du bör tänka på. Ska du lägga något annat golv är trägolv? Klicka här.

I våra läggningsanvisningar finns det steg för steg beskrivningar om hur du går tillväga när du ska lägga ditt nya trägolv. Läs igenom den noggrant innan du börjar installationen. 

Noble mönster "stora rutor" och "små rutor" är handgjorda golv och därför kan en oregelbundenhet i mönsterbilden förekomma.
Rutmönster ska alltid läggas i ett så kallat holländskt mönster och inte tvärplint hörn mot hörn.

Installation - 2-lock, ett snabbt och säkert låssystem

Med vårt låssystem 2-lock går det ännu enklare att lägga trägolv. Hemligheten är en liten fjäder på golvbrädans kortsida. När du trycker ner brädan pressas fjädern inåt för att sedan fjädra ut igen och låsa fast brädorna i varandra. Kollektionen Viva har Tarketts starka Ultraloc fog, även den är ett limfritt system. De breda plankorna i Elegance bör limmas ner mot undergolvet och har därför en traditionell limfog. De kan också skruvas eller klamras ner mot underlaget.

Tips och tricks inför läggningen

 

1. Innan du börjar

Se till att undergolvet är plant, fast, torrt och rent. Inomhusklimatet i rummet måste vara rätt - innan, under och efter golvläggningen. Det innebär en temperatur på minst 18°C och en relativ luftfuktighet på 30-60 %. Öppna inte golvförpackningen förrän precis innan golvet ska läggas

2. Förbered undergolvet

Använd underlagsmaterial!

Vid flytande golvläggning, det vill säga trägolvet fogas samman utan att fästas i underlaget, bör du använda ett underlagsmaterial för att jämna ut ytan och minska stegljudet. Ett trägolv är hårt så det är viktigt för komforten att lägga ett stötdämpande underlag. Använd Tarketts underlagsmaterial som Tarkofoam II eller Tarkoflex II.

Kom ihåg ångspärren!

En ångspärr är en polyetenfolie som läggs med en överlappning på minst 200 mm eller förseglas med tejp. Den förhindrar fuktvandring och appliceras över hela undergolvet. Underlagsmaterialet Tarkoflex II fungerar också som ångspärr.

3. Förbered golvläggningen

Bestäm vilken riktning golvet skall ligga i. Det är vanligt att man lägger golvet i rummets längsriktning men det går också att lägga tvärs. För att säkerställa ett vackert plankgolv rekommenderar vi att öppna ett antal paket och välja brädor som ger vackra färgövergångar mellan brädorna. Man måste räkna med ett expansionsutrymme längs med alla väggar, trösklar, trappor, vattenledningar, dörröppningar eller andra fasta större hinder. Expansionsutrymmet täcks sedan med lister och rörmanschetter.

 

4. Perfekt finish

Använd matchande tillbehör för en perfekt finish. Socklar, övergångsslister, rörmanschetter eller trappnosar - vi har allt du behöver! 

Golvvärme för ökad komfort

Det du bör tänka på vid installation av golvvärme är att det måste vara ett självreglerande värmesystem som ger en jämn värme över hela
golvytan. Yttemperaturen får inte överskrida 27°. Denna gräns gäller även ytor täckta med till exempel mattor. Golvvärme kan orsaka springor
mellan golvbrädorna under vintern. De flesta av Tarketts trägolv fungerar utmärkt med golvvärme. Ett fåtal träslag och konstruktioner är dock mer benägna att röra sig och rekommenderas därför ej att installeras tillsammans med golvvärme. I vårt dokumentcenter kan du hitta produktdatablad med specifik information kring detta.

Vilka verktyg behövs?

  • Hammare
  • Fogsvans
  • Stick- eller cikelsåg
  • Tumstock
  • Vinkelhake
  • Penna
  • Borr
  • Stämjärn

Trä är ett levande material

Ett trägolv som lagts flytande kommer att röra sig lite. Det kan svälla respektive krympa beroende av hur inomhusklimatet förändras under året. Tarkett har tillverkat parkettgolv i mer än 130 år och vet hur man gör för att minimera de negativa effekterna av det nordiska klimatet.

Förslag på kollektioner