Tarketts nya innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Tarketts nya innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Återvinning av gamla plastgolv

Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råvaruresurs. Enligt uppgifter från IVL finns det bara i Sverige ca 150 miljoner kvadratmeter plastgolv, som om det återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton. 
Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning. Hittills har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv.

Ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle

Nu kan Tarkett för första gången presentera en lösning som forskats fram i Sverige.

– Vi är oerhört stolta över att kunna berätta att vi löst en av de stora utmaningarna kring att återvinna gamla plastgolv, med en helt ny revolutionerande teknik, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Det är ett viktigt steg mot ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Den nya tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial av lika hög kvalitet som plast gjord direkt av jungfrulig råvara.

Hittills har gamla plastgolv gått till förbränning

Golvbranschen har sedan 20 år ett system för återvinning av installationsspill från plastgolv. Vid Tarketts anläggning återvinns varje år ca 250 ton sådant spill som samlas in från golvinstallationer i hela Sverige.

Potentialen är dock mångdubbelt större när nu även lagda golv kan återvinnas och för varje ton plast som återvinns sparas klimatet två ton koldioxidutsläpp.

Hittills har gamla plastgolv gått till förbränning. Det beror framförallt på att det inte varit tekniskt möjligt att återvinna äldre golv, på grund av att de bland annat behöver separeras från lim och spackel. Men även bristande incitament för återvinning och bristande system för logistik och infrastruktur är utmaningar som behöver lösas. Det finns även kvarstående utmaningar med golv tillverkade före 2011 som kan innehålla ämnen som inte bör återföras in i kretsloppet.

Ställ krav på återvunnen råvara

– Även våra politiska beslutsfattare har en roll att spela i att driva denna utveckling framåt. En starkare efterfrågan på återvunnet material skulle skapa mycket tydligare incitament för forskning och investeringar i nya processer.

Därför förespråkar vi att förbränning av plastgolv borde förbjudas och att det vid offentliga upphandlingar bör ställas krav på återvunnet material. Utan en efterfrågan från marknaden kommer det ta lång tid innan vi når fram till ett cirkulärt samhälle, avslutar Dag Duberg.


Lyssna på Dag Duberg när han blir intervjuad i Vetenskapsradion i P1, Sveriges Radio. Intervjun börjar cirka 2 minuter in i programmet.

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av plastgolv, nedmalet till granulat för att bli nya golv
Hur bryter vi beroendet av ny plast - Tarkett i Almedalen 2018

Vi höll i en paneldebatt på Aktuell Hållbarhet Arena i Almedalen 2018. Hur bryter vi beroendet av ny plast? Läs mer och se debatten här.

Våra miljömål 2020
Våra miljömål 2020

Våra nyckeltal delas upp i områden bra råvaror, resurshushållning, god inomhusmiljö och återvinning.

plastgolv på rulle som ligger på hög
Förbjud förbränning av plastgolv, Altinget, 29/05/2018

Läs Tarketts debattartikel som publicerades i Altinget den 29 maj

Golvrullar på Ronnebyfabriken
Vad är cirkulär ekonomi?

Genom att ge produkter en ökad livslängd, se till resurserna utnyttjas bättre och att avfall och blir till nya råvaror skapar vi en cirkulär ekonomi.