Tarkett i Almedalen

14 Juni 2017

Tarkett har arbetat målmedvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor under lång tid och vi vill vara med och leda utvecklingen mot cirkulär ekonomi. Därför kommer vi i år att medverka i Almedalen där vi bland annat lyfter frågan om hur kommuner och landsting kan få bättre förutsättningar att upphandla byggprodukter på ett hållbart sätt. Vi tror att lagar och regler behöver skärpas för att stimulera återvinning och minimera utsläpp av växthusgaser.

Den 5 juli kl 10-10.45 arrangerar vi ett seminarium på Aktuell Hållbarhet Arena i Visby med rubriken:

VEM DEFINIERAR HÅLLBARHET– BÖR STATEN TA STÖRRE ANSVAR FÖR HÅLLBARA UPPHANDLINGAR I BYGGSEKTORN?
Trots att många både offentliga och privata aktörer vill upphandla byggmaterial hållbart saknas tydlig vägledning i form av statliga regler och rekommendationer för detta. Kan en bredare diskussion om hållbarhet och ökad politisk styrning leda till förverkligandet av en cirkulär ekonomi?

Läs mer om seminariet