Socialt ansvar

Socialt ansvar

Säkerhet och arbetsmiljö

Utöver att följa gällande lagar kring arbetsmiljö och säkerhet har Tarkett satt som mål att ha en nollvision gällande arbetsolyckor 2020. Det kan vi uppnå genom att ha en arbetsmiljö i världsklass, där vi delar med oss av kunskap och ”best practise” mellan våra fabriker världen över.

Under de senaste åren har Tarkett gjort stora framsteg inom arbetsmiljöområdet på våra fabriker. Detta är mycket tack vare arbetet med WCM (World Class Manufacturing). 2017 var ett rekordår när det gäller säkerhet på våra fabriker. Till exempel var Lost Time Accident Frequency Rate (ett mått på antalet personskador som inträffat på en arbetsplats per 1 miljon arbetstimmar) 1,87 jämfört med 3,68 året innan (2016). 

Motverkar korruption

Som medlem i FN:s Global Compact följer Tarkett de tio principerna där nummer fyra handlar om Etiska riktlinjer. Härigenom har vi åtagit oss att bedriva vår verksamhet lagligt, med integritet och transparens samt med nolltolerans mot alla former av mutor och korruption.

Arbetet för att motverka korruption är en central del av Global Compacts åtagandet och därför har Tarkett upprättat en omfattande anti-korruptionspolicy för alla anställda.  Syftet är att ge kunskap och praktisk vägledning i det dagliga arbetet för att upptäcka och motverka handlingar som strider mot korruptionslagar. Vi genomför kontinuerligt utbildningar med kunskapskontroll inom affärsetik för alla berörd personal. 

Leverantörskontroll

Tarkett strävar efter att ha ett ansvarstagande och positivt samarbetsklimat tillsammans med leverantörer och deras underleverantörer. Målet är att etablera långsiktiga relationer med företag som delar våra värderingar. Här är de viktigaste initiativen för att uppnå detta:

  • Vi kräver att våra leverantörer ska följa FN:s Global Compact principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, motverkan av korruption samt respekt för miljö och hälsa. 2017 kom 74 % av det råmaterial vi köpte in från leverantörer som skrivit under att följa FN:s Global Compact, jämfört med 64 % 2016. 
  • Vi involverar våra leverantörer i vårt ekodesigntänkande och i utvärderingen av material, enligt principerna för Cradle to Cradle® .
  • Vi har etablerat partnerskap med träleverantörer som är certifierade enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) eller PEFC(Program for the Endorsement of Forest Certification).

Tarkett Cares

Tarkett Cares är ett volontärprogram där medarbetare världen över bidrar till det lokala samhället genom att dela med sig av sin tid och kunskap. Upp till två dagar per år kan Tarketts medarbetare vara med och bidra socialt i samhället på betald arbetstid. Tarkett Cares är ett flexibelt program som erbjuder support på flera olika sätt:

  • Volontärarbete: Tarkett uppmanar sina anställda att spendera upp till 2 dagar per år i ett volontärprojekt som stödjer det lokala samhället. Arbetet kan utföras individuellt eller i en grupp.
  • Rekryteringsdonationer: För varje nyanställning inom Tarkett där en nuvarande anställd rekommenderat kandidaten, gör Tarkett en donation till en välgörenhetsorganisation eller en icke-vinstdrivande organisation som stödjer det lokala samhället.
  • Donationer: Tarkett kan också stödja lokala initiativ genom att skänka pengar, material eller produkter och samtidigt involvera Tarketts medarbetare i projektet.

För Tarketts medarbetare erbjuder dessa initiativ ovärderliga möjligheter att dela gemensamma värderingar men särskilt att visa generositet, solidaritet och goodwill.
 

Du kanske också är intresserad av:

Tarketts hållbarhetsarbete, granulater från gamla återvunna plastgolv
Återvinning

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan om «end of use». Vi omvandlar avfall till råvaror och nya innovativa produkter.

Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Vi vill att våra golv ska bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö. Läs mer om vad vi gör.

Våra miljömål 2020
Våra miljömål 2020

Våra nyckeltal delas upp i områden bra råvaror, resurshushållning, god inomhusmiljö och återvinning.