Miljöplan - Sverige

Miljöplan - Sverige

Lokala miljöplaner

Vi på Tarkett arbetar med hållbarhet på många plan. Vi tänker cirkulärt och strävar efter att göra bra saker för människa och miljö i alla led av våra produkters livscykel. 
Men vi försöker även minska vår miljö- och klimatpåverkan i vår verksamhet lokalt i säljbolagen. I Sverige har vi satt upp miljömål för våra tjänstebilar, vårt resande och våra kontor.

Bio-diesel och elhybridbilar

Vi har i allt större utsträckning gått över till att tanka bio-diesel och har dessutom minskat vår snittförbrukning generellt mycket tack att vare allt fler av våra anställda kör el-hybridbilar. 2018 sänkte vi våra klimatutsläpp från våra tjänstebilar med 78 ton jämfört med 2017.

Vi väljer tåg framför flyg

Många av våra medarbetare har funktioner som innebär mycket resande. Till exempel möten på annan ort, besök på våra systerkontor i Norden eller våra verksamheter i Europa.

Vi uppmuntrar personalen att välja tåg framför flyg på där så är möjligt. 2018 fördubblade vi andelen tågresor jämfört med föregående år – och vi sparade ca 10 ton CO2 jämfört med om vi valt flyg eller bil på dessa sträckor. 

Grön el på våra kontor

På våra kontor i Stockholm, Umeå och Göteborg har vi 100% grön el.  Vi samlar även in gammalt provmaterial från våra kunder och våra egna lager för återvinning.

Affärsetik i praktiken

Vi vill vara ett ansvarstagande företag och har höga ambitioner vad gäller affärsetik. För oss får inte detta stanna vid ett policydokument på intranätet utan vi utbildar oss kontinuerligt i dessa frågor.

Under 2018 genomförde vi e-utbildning för all personal på säljbolaget i anti-korruption och konkurrensfrågor, cirka 100 timmar totalt.