Arbete för långsiktig hållbarhet och mål 2020

Tarkett arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ligga i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. Vi vill utveckla golv med goda miljöegenskaper utan att behöva göra avkall på golvens slitstyrka, läggningsegenskaper eller andra viktiga egenskaper för en bra inomhusmiljö.

Vår utgångspunkt är att utveckla produkter som går att återvinna och som ger minsta möjliga påverkan på miljön under sin livstid. Vi samarbetar med organisationen Cradle to Cradle i hållbarhetsfrågor och strävar efter att på bästa sätt verka för utvecklingen av en s k cirkulär ekonomi.

BRA RÅVAROR

Vi väljer råvaror som tar hänsyn till människor och miljö.

Mer om vad vi gör och vår mål 2020

Att hushålla med resurser

Vi strävar efter att minimera påverkan på miljön under hela produktionsprocessen.

Mer om vad vi gör och vår mål 2020

God inomhusmiljö

Vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas. Golven ska vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Mer om vad vi gör och vår mål 2020

Återvinning

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. 

Läs mer om vad vi gör och våra mål 2020