Läggning av Laminatgolv

Läggning av Laminatgolv

Att lägga laminatgolv är enkelt då brädorna lätt fogas samman utan lim eller specialverktyg. Men även om det är lätt kan man behöva vägledning. Därför har vi samlat matnyttig info här nedan. Innan du lägger golvet, läs igenom våra utförliga anvisningar för att sedan lägga laminatgolvet steg för steg. PDF:n med läggningsanvisningar hittar du här:

Läggningsfilm

Filmen visar dig förberedelser inför läggningen, vilka verktyg som behövs samt tre olika läggningsmetoder som används för att installera Tarketts laminatgolv. Filmen avslutas med instruktioner för läggning av sista raden.

 

Laminatgolvets speciella förutsättningar 

Laminatgolv består till stor del av trä – ett material som sväller och krymper beroende på hur inomhusklimatet förändras.

Laminatgolv läggs flytande vilket innebär att golvet inte spikas eller limmas fast i underlaget. När man lägger ett flytande golv lämnar man ett mellanrum mellan golvet och väggarna så att det finns utrymme för golvet att svälla. Mellanrummet kallas rörelsefog och bör vara minst 8-10 mm runt hela rummet.

Golvet måste ha möjlighet att svälla även vid trösklar, dörrkarmar, trappor och i skarven mot andra golv, det vill säga det får inte låsas fast – så även här behövs det rörelsefogar. Du döljer rörelsefogen med en list eller sockel.
 

Förbered och planera

Laminatgolv kan läggas direkt på ett existerande plast- eller trägolv, men ytan måste vara fast, plan, ren och torr. Om du misstänker fukt i undergolvet eller om golvet ska läggas på en betongplatta krävs en ångspärr. Läs mer om detta i våra utförliga läggningsbeskrivningar eller prata med din återförsäljare.

Tänk igenom hur golvet ska ligga. En generell regel är att lägga plankorna i den riktning som ljuset kommer i från. Om rummet är rektangulärt ska brädorna ligga i rummets längdriktning. Mät upp rummets bredd (minus rörelsefogens totala bredd på cirka 16-20 mm) och se om sista brädraden kommer att bli smalare än 5 cm. Om så är fallet bör du kapa några cm på första brädraden du lägger. 

Läggning av golvet

Låt laminatgolvet anpassa sig till temperaturen i det rum där det ska läggas genom att placera förpackningarna i rummet minst 48 timmar innan installationen. Temperaturen före, under och efter läggning måste vara minst 18° C. Luftens relativa fuktighet ska ligga mellan 30–60 % RF. 

Laminatgolvets design upprepas på ungefär på var tionde bräda, försök därför att undvika två liknande brädor sida vid sida. Lägg den första brädan längs väggen. Mät ut var du behöver kapa för att nästa ska passa. Lämna en rörelsefog på 8-10 mm mellan golv och vägg runt hela rummet. 

Gör en markering, såga av och tryck fast den andra brädan i den första. Fortsätt på nästa rad. Tänk på vilken såg du använder vid kapningen av golvet. Använder du stick- eller cirkelsåg ska du såga brädan från baksidan. Använder du fogsvans såga från ovansidan. 

När alla brädorna är på plats, tar du bort kilarna och täcker rörelsefogen med golvlister. 

Verktyg som behövs för att installera laminatgolv:

 • arbetshandskar
 • måttband
 • blyertspenna
 • distansklossar
 • mattkniv
 • slagkloss
 • vit gummiklubba (får inte lämna märken)
 • slagjärn
 • sticksåg
 • borrmaskin
 • vinkelhake

Du kanske också är intresserad av:

Laminatgolv från Tarkett
Skötsel av laminatgolv

Hur gör jag rent mitt laminatgolv? Här hittar du våra skötselråd för laminatgolv.

Laminatgolv i ett hem
Nyhet! Chevron, rutor & plank

Vår nya laminatgolvskollektion passar speciellt bra för hem med barn och husdjur då materialet är både slitstarkt och reptåligt. Se våra laminatnyheter här.

Förslag på kollektioner