Lägga parkettgolv är enkelt!

Lägga parkettgolv är enkelt!

Lägga parkettgolv

Oavsett om du ska lägga en askparkett i sovrummet eller en ekparkett i matsalen vill vi guida dig rätt. Innan du ska lägga parkett läs igenom våra läggningsanvisningar noggrant och följ sedan anvisningen steg för steg för att undvika att göra fel. PDF:n med läggningsanvisningar för flytande trägolv hittar du här:

Trägolvets speciella förutsättningar 

Parkettgolv är gjort av trä – ett material som sväller och krymper beroende på hur inomhusklimatet förändras. Parkettgolv läggs ofta flytande vilket innebär att golvet inte spikas eller limmas fast i underlaget. 

När man lägger ett flytande golv lämnar man ett mellanrum mellan golvet och väggarna så att det finns utrymme för golvet att svälla. Mellanrummet kallas rörelsefog och bör vara minst 8-10 mm runt hela rummet.

Golvet måste ha möjlighet att svälla även vid trösklar, dörrkarmar, trappor och i skarven mot andra golv, det vill säga det får inte låsas fast – så även här behövs det rörelsefogar. Dölj rörelsefogen med en list eller sockel. 

Förbered och planera

Alla våra parkettgolv är klickgolv och går snabbt och enkelt att lägga. Parkettgolv kan läggas direkt på existerande plast- eller trägolv, men ytan/underlaget måste vara fast, plant, rent och torrt. Är det små svackor i undergolvet kan dessa fyllas upp med grålumppapp.  

Om du misstänker fukt i undergolvet eller om golvet ska läggas på en betongplatta krävs en ångspärr. Läs mer om detta i vår läggningsanvisning eller prata med din återförsäljare.

Tänk igenom hur golvet ska ligga. En generell regel är att lägga plankorna i den riktning som ljuset kommer i från. Om rummet är smalt ska brädorna ligga i rummets längdriktning. Mät upp rummets bredd (minus rörelsefogens totala bredd på cirka 16-20 mm) och se om sista brädraden kommer att bli smalare än 5 cm. Om så är fallet bör du kapa några cm på första brädraden du lägger. 

Läggning av golvet

Temperaturen före, under och efter läggning ska vara minst 18° C. Luftens relativa fuktighet ska ligga mellan 30–60 % RF. 

Öppna flera paket och sortera plankorna så att du får en harmonisk färgövergång och att brädorna med kvistar och färgvariationer är jämt fördelade över rummet. 
Lägg den första brädan längs väggen. Mät ut var du behöver kapa för att nästa ska passa. Lämna en rörelsefog på minst 8-10 mm mellan golv och vägg runt hela rummet. 

Gör en markering, såga av och tryck fast den andra brädan i den första. Fortsätt på nästa rad. Använder du stick- eller cirkelsåg ska du såga brädan från baksidan. Använder du fogsvans så såga från ovansidan. När alla brädorna är på plats tar du bort kilarna och täcker rörelsefogen med golvlister. 

Verktyg som behövs för att lägga parkettgolv:

  • Hammare
  • Fogsvans
  • Stick- eller cirkelsåg
  • Tumstock
  • Vinkelhake
  • Penna
  • Borr
  • Stämjärn. 
  • Tarketts slagkloss och slagjärn (vid läggning av Viva med låssystem Ultraloc) 

 

Läs noggrant igenom våra läggningsanvisningar innan du påbörjar din parkettläggning.

Du kanske också är intresserad av:

Tarkett trägolv Noble
Parkettgolv

Upptäck våra vackra och hållbara parkettgolv. Designade av naturen. Tillverkade med känsla.

Tarkett trägolv Play ask Ivory
Vad är parkettgolv?

Ett parkettgolv är uppbyggt av trä, beroende på tjockleken har det sedan olika uppbyggnad. Det har alltid ett ytskikt i ädelträ som till exempel ek, ask, lönn, bok, björk eller valnöt.

Vintage ek Uppsala, trägolv från Tarkett, här ljust parkettgolv i ett modernt sovrum
Lägga trägolv | Tips & tricks vid trägolvsläggning

Innan du börjar lägga ditt nya trägolv finns det några saker du bör tänka på. Här kan du läsa våra tips och råd.

Naturtroget parkettgolv från Tarkett, ljus ek. Klickparkett
Klickparkett

Vill du skapa den speciella atmosfären i ett rum som bara ett parkettgolv ger? Se vårt utbud av Klickparkett.

Lägga golv som ett proffs!
Lägga golv som ett proffs!

Här har vi samlat information om att lägga golv. I våra läggningsanvisningar hittar du detaljerade instruktioner till hur du lägger ditt nya golv.

Förslag på kollektioner