Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas. Golven ska vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö.

Eftersom vi spenderar cirka 90 % av vår tid inomhus är vår inomhusmiljö av största vikt för vår hälsa. Samtidigt går utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader med god isolering och hög täthet. Detta påverkar ventilationen och luftkvaliteten negativt. Vi ser också att hälsoproblem med astma och allergier ökar. Därför arbetar vi på Tarkett för att skapa golvprodukter som bidrar till en god inomhusmiljö och en bättre hälsa.

Emissioner

Vi är en föregångare i branschen när det gäller produkter med låga VOC*-emissioner – hela 10 till 100 gånger lägre än de mest strikta standarderna i världen. Idag har 96 % av våra produkter låga VOC-emissioner, dvs < 100 µg/kbm.

Förutom att erbjuda golv med låga eller mycket låga VOC-emissioner, utvecklar vi installations- och underhållsystem t ex limfria modulära golv och underhållsmetoder med torrpolering och neutrala rengöringsprodukter – allt detta bidrar till en god inomhusmiljö.
*VOC – lättflyktiga organiska föreningar.

Bekväma golv

Att välja golv handlar också om att tänka på ergonomi och hur det ska användas. Ett golv ska vara bekvämt att stå och gå på. När vi står stilla ska våra knän och fotvalv bära upp hela kroppstyngden. När vi går eller springer ökar belastningen med 2 till 5 gånger. För att ge en god gångkomfort med en så liten belastning som möjligt gäller det att kroppsvikten bromsas upp mjukt. Ett lagom mjukt och fjädrande golv minskar risken för belastningsskador, framförallt på en arbetsplats. 

Men ett alltför mjukt golv kan göra att exempelvis sjukhussängar, laboratorievagnar eller rullstolar sjunker ner i golvet och blir tröga att rulla. Det kan i sin tur ge belastningsskador för den personal som ska arbeta i lokalerna.

Tarkett har en rad olika golv som är anpassade för olika miljöer och användningsområden.

God akustik

Problem med höga ljudnivåer på förskolor, skolor och arbetsplatser är vanligt, men det går att förebygga. Genom att välja golv med ljuddämpande egenskaper kan man sänka bullernivån och därmed minska risken för hörselskador som kan uppkomma på sikt.

En god akustik skapar också bättre förutsättningar för lärande, läkande och arbete. Även i bostäder spelar golven en viktig roll för ljudkomforten. Dels för att minska ljudet från grannen ovanför, men även ljud vi själva skapar genom våra egna fotsteg eller barnens slammer med leksaker. I Boverkets byggregler finns kravnivåer uppdelade på fyra olika ljudklasser. Varje ljudklass innehåller krav på flera olika akustiska egenskaper som t ex luftljud, stegljud, trumljud, stomljud och efterklangstid. 

Tarkett har ett stort utbud av golv med ljuddämpande funktioner, beroende på användningsområde.

God hygien

Inom vissa områden som sjukhus, laboratorier och vissa typer av tillverkningsindustrier ställs extra höga krav på hygien. Här är golv som kan vikas upp mot väggarna och som svetsas i fogarna att föredra för att skapa täta, lättstädade ytor.

Våra produkter för sjukhusmiljöer gynnar inte bakteriell tillväxt. Golv- och väggytor ska kunna rengöras och desinficeras utan att skadas. Våra iQ-produkter har till exempel marknadens bästa motstånd mot fläckar från Iodin, Eosin och Betadine. Ett stort antal av våra produkter är testade och godkända för användning i sk renrum.

Lätta att städa

Regelbunden städning är nödvändig för att golvytor i hem, skolor, sjukhus och kontor ska se rena och fräscha ut. Damm, smuts och spill samlas på golvet och därför är det viktigt att det är enkelt att göra rent.

Nyckeln till ett lättstädat golv är att golvet har en slät, smutsavvisande yta som ger en låg städfriktion och som tål rengöringskemikalier vid svårare fläckar. Tarketts samtliga golv har slitstarka ytskikt som är lätta att hålla rena.

Exempel på vad vi gör

Ftalatfria plastgolv med låga emissioner

Redan 2009 började fabriken i Ronneby använda ftalatfria mjukgörare vid produktion av homogena plastgolv. 2014 påbörjades introduktionen av ftalatfri teknologi i samtliga Tarketts tillverkningsenheter för vinylgolv. Den mjukgörare Tarkett idag använder i produktionen är godkänd för livsmedelsförpackningar och leksaker för barn under tre år. 
Detta tillsammans med vår fortsatta satsning på låga VOC-emissioner gör att vi bidrar till en bättre inomhusmiljö.

Plastgolv utan biocider

För att minimera miljö- och hälsorisker och eventuell utveckling av resistenta bakterier har Tarkett helt slutat tillsätta biocider, dvs antibakteriella tillsatser i golven.

Textilmattan som renar luften

Vår textilmatta Desso Airmaster har speciellt utvecklad lugg som fångar in små dammpartiklar och därigenom minskar mängden luftburet damm upp till 4 ggr bättre än traditionella textilgolv.

Golv för olika behov

Vi har ett brett sortiment av specialgolv som t ex skapar god ljudmiljö, ger bra gångkomfort, är halksäkra eller som underlättar för synskadade.

Du kanske också är intresserad av:

Tarketts hållbarhetsarbete
Tarketts arbete med hållbarhet

Som ett av världens största golvföretag har Tarkett ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt gentemot dagens och framtidens generationer.

Hälsosamma golv
Hälsosamma golv

Samtliga golv från Tarkett är fria från ftalater och biocider. Tarkett är en föregångare inom branschen när det gäller produkter med låga emissioner, läs mer om vårt hållbarhetsarbete.