Hur löslägger jag vinylgolv? Hur limmar jag vinylgolv?

Hur löslägger jag vinylgolv? Hur limmar jag vinylgolv?