Hälsosamma golv

Hälsosamma golv

Från Tarkett

Hållbarhet - Hälsosamma golv

Samtliga golv från Tarkett är fria från ftalater och biocider. Tarkett är en föregångare inom branschen när det gäller produkter med låga emissioner, det vill säga kemiska ämnen som avges från materialen vid normalt användande (även kallat VOC, eller lättflyktiga organiska ämnen). Hela 96 % av Tarketts produkter har emissioner som ligger mer än 100 gånger lägre än den mest strikta standard. Samtliga golv från Tarkett har värden som ligger mellan 10 till 100 gånger lägre.

Hållbarhet - Hälsosamma golv

Samtliga råvaror och produkter som Tarkett tillverkar och säljer i Europa uppfyller kraven enligt den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH vilket bland annat innebär att inga av våra produkter innehåller SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Vi ställer samma höga krav på jungfrulig och återvunnen råvara. Vi låter dessutom ett extern forskningsinstitut (EPEA, Environmnetal Protection and Encouragement Agency) kontinuerligt bedöma alla råvaror vi använder enligt principerna för Cradle to Cradle.

Samtliga produkter från Tarkett kan underhållas utan starka kemikalier. Tarkett arbetar även kontinuerligt med att utveckla installations- och underhållsystem, som till exempel limfria modulära golv, som är ännu mer gynnsamma för inomhusmiljön. 

Bakom det här arbetet ligger en stark medvetenhet om hur material påverkar inomhusluften och hur inomhusluften påverkar hur vi presterar och mår. På Tarkett vill vi att alla material ska bidra till en god inomhusmiljö. 

Läs mer om luft, ljud och emissioner inomhus (Tarketts webbsida för proffs)

Läs mer om Cradle to Cradle (Tarketts webbsida för proffs)

Läs mer om certifieringar och miljömärkningar (Tarketts webbsida för proffs)

Tarketts hållbarhetsarbete
Tarketts arbete med hållbarhet

Som ett av världens största golvföretag har Tarkett ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt gentemot dagens och framtidens generationer.

Trägolv och hållbarhet
Trägolv och hållbarhet

Upptäck Tarketts hållbara trägolv! För att göra våra trägolv så hållbara som möjligt använder vi långsamväxande ädelträ enbart till det tunna slitskiktet.

Laminatgolv och hållbarhet
Laminatgolv och hållbarhet

Tarketts laminatgolv består till största delen av trä, som är en förnybar råvara. Utforska våra hållbara laminatgolv.

Våtrumsmatta, vinylgolv och hållbarhet
Våtrumsmatta, vinylgolv och hållbarhet

Det är lätt att få känslan att plast är något som måste väljas bort om vi ska leva hållbart och rädda vårt klimat. Men tekniken går framåt - Läs mer om vårt arbete med hållbara vinylgolv.