Framtidens innovativa golv

Framtidens innovativa golv

Tekniska innovationer

Inom vinylgolvsdesign spelar tekniska innovationer en stor roll för utseende och uttryck. Tarkett använder till exempel en unik präglingsteknik för skapa en så autentiskt trästruktur som möjligt. Våra designers har också lyckats ta fram de de största ytorna på marknaden utan mönsterrepetition samt nya format med långa plankor, som är en aktuell trend idag för vinylgolv.

Innovation – för interaktion och funktionalitet

Golvytor med integrerad teknik skapar helt nya möjligheter för hur golv kan användas för att hjälpa de som brukar golven. Här är ett exempel på interaktiva golv-innovationer:

  • Det prisbelönta FLOORINMOTION-systemet för hälso- och sjukvård samt äldrevård är under utveckling.  Det är ett system som larmar om en patient eller boende ramlar på golvet eller läser av när någon går in eller ut i rummet.

Innovation

Våra 180 forsknings- och utvecklingsexperter på 24 laboratorier världen över, arbetar varje dag med att utveckla innovativa golvlösningar och -tjänster som skapar värde för dem som använder golven. Målet är att skapa bra inomhusmiljöer som är vackra, funktionella och personliga - och som samtidigt är långsiktigt hållbara.

Innovation – för både människor och vår planet

För att kunna följa principerna bakom CLOSED-LOOP CIRCULAR DESIGN som bygger på Cradle to Cradle®-filosofin har vi behövt ändra vår inställning från "slit-och-släng" och ett överutnyttjande av jordens resurser, till en konstant cirkulär återanvändning av resurserna, vilket på djupet har förändrat vårt sätt att designa och tillverka våra produkter.

Vi måste ständigt utveckla våra produkter och tillverkningsmetoder för att leva upp till våra miljöambitioner och kunna följa ännu strängare lagar och regler, samtidigt som vi håller lika hög kvalitet på våra golv. Vi vill vara en ledare inom hållbar utveckling i golvbranschen och arbetar för att främja en cirkulär ekonomi.

 

NÅGRA AV VÅRA MILJÖINNOVATIONER HAR LETT TILL:

  • Det första ftalatfria vinylgolvet på marknaden, iQ Natural (2009)
  • Det första textilgolvet på marknaden som fick Cradle to Cradle®-certifiering på guldnivå, DESSO
  • Det första linoleumgolvet på marknaden som fick Cradle to Cradle®-certifiering på guldnivå, LINOLEUM VENETO ESSENZA
  • Det första plastgolvet på marknaden som fick Cradle to Cradle™-certifiering på guldnivå, iQ ONE

Samtliga våra golv har ytterst låga emissioner av flyktiga organiska föreningar (VOC) och ligger långt under EU:s normer (de exakta värdena visas i alla produktspecifikationer).

Innovation – för att skapa unika utrymmen

Att förvandla lokaler och utrymmen med hjälp av nya golvlösningar kan ge en ökad livskvalitetet genom vackra och tilltalande interiörer, ökad komfort eller en förbättrad inomhusmiljö. För att nå dit behövs nya tillverkningsmetoder och material, fler färger och mönster eller en ökad flexibilitet och möjlighet att skapa skärddarsydda lösningar.

Gör det personligt

Genom att arbeta med olika former, färger och material har våra utvecklings- och designteam skapat ett lekfullt förhållningssätt till golvdesign genom att mixa och matcha olika plankor, plattor, vinyl, textil och så vidare. De olika valen är kompatibla med varandra och kan enkelt kombineras på ett sätt som ger stora designmöjligheter - The Floor Becomes The New Playground.

Skräddarsytt

För att möta våra kunders behov av att profilera sitt varumärke i designen, har vi tagit fram olika lösningar för att göra det enkelt att skapa ett personligt golv. Vi erbjuder flera olika tjänster som stöds av digitala applikationer för att fantasti och kreativitet ska kunna omsättas i golvlösningarna:

  • Med Floorcraft Services kan du skapa golv med logotyper, spännande bildelement eller vägledande skyltning.
  • Med det webbaserade verktyget CreateYourOwnAirMaster kan du skräddarsy ditt Desso AIRMASTER®-textilgolv.

Tekniska innovationer

Inom vinylgolvsdesign spelar tekniska innovationer en stor roll för utseende och uttryck. Tarkett använder t ex en unik präglingstekinik för skapa en så autentiskt trästruktur som möjligt. Våra designers har också lyckats ta fram de de största ytorna på marknaden utan mönsterrepetition samt nya format med långa plankor, som är en aktuell trend idag för vinylgolv.