Hur vi arbetar med hållbarhet

Hur vi arbetar med hållbarhet

Tarketts arbete med hållbarhetsfrågor i praktiken

Visioner och mål i alla ära, men du kanske undrar hur vi på Tarkett arbetar praktiskt med hållbarhetsfrågor i vår dagliga verksamhet? Här har vi samlat några exempel på vad vi gör i verkligheten.

Ny teknik får bort lim och spackel

Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råvaruresurs. Hittills har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv.

 

 

Nu har Tarkett utvecklat en utrustning som i industriell skala kan hantera detta. Den nya tekniken innebär att Tarketts ftalatfria homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial av lika hög kvalitet som plast gjord direkt av jungfrulig råvara.

Lokal miljöplan

Vi på Tarkett arbetar med hållbarhet på många plan. Vi tänker cirkulärt och strävar efter att göra bra saker för människa och miljö i alla led av våra produkters livscykel. 
Men vi försöker även minska vår miljö- och klimatpåverkan i vår verksamhet lokalt i säljbolagen. I Sverige har vi satt upp miljömål för våra tjänstebilar, vårt resande och våra kontor.

Minskad miljöpåverkan vid Tarketts fabriker

Tarkett arbetar med att minska miljöpåverkan vid alla våra fabriker. På linoleumfabriken i Narni, Italien har vi installerat ett värmeväxlarsystem som återanvänder värme från de stora ugnarna, en biomassakokare som producerar varmvatten för att hetta upp ugnarna, solceller samt ett slutet vattensystem.

30 % av energianvändningen kommer från egen produktion och den köpta elen är 100 % förnyelsebar. Utsläppet av växthusgaser har minskat med 44 % sedan 2010.

Installationsspill blir till nya golv

1996 startade Tarkett i Ronneby en av världens första anläggningar för återvinning av plastgolv. Systemet blev snabbt en framgång och sedan 1999 samlar hela svenska golvbranschen sitt installationsspill via Tarkett i Ronneby under namnet ”GBR Golvåtervinning”. Dessutom sker insamling och återvinning av installationsspill för resten av Tarkett Norden i Ronneby. 2018 samlade vi in över 450 ton installationsspill varav ca 400 ton är Tarkett-produkter.  75 % av detta går tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv vilket motsvarar 100 000 kvm golv.

Gamla fisknät återvinns till nya polyamidgarn

Drygt 70 % av våra Desso textilkollektioner är tillverkade av ECONYL-garn. Det är ett garn där 100 % av råvaran kommer från återvunnet material, t ex gamla fisknät av nylon. Den största delen kommer från kontrollerad inlämning/utbyte av gamla nät. 

En viss del utgörs även av så kallade spöknät som driver omkring i haven och skadar det marina livet. Insamlingen av gamla fisknät sker genom organisationen Healthy Seas som Desso har samarbetat med sedan 2014.

Återvunnen kalk som fyllmedel i Ecobase-baksidor

Våra textilgolv från Desso har en baksida som kallas Ecobase. Den tillverkas genom sk upcycling, vilket innebär att produktavfall återanvänds och förädlas i tillverkningsprocessen. I Ecobase används fyllmedlet kalk som är en restprodukt från lokala vattenverk.
 

Valnöt och kol - naturliga färgpigment i linoleum

Tarketts linoleumgolv består av naturliga ingredienser som linolja, korkmjöl, trämjöl, naturharts, och juteväv. En nyhet i 2018 års kollektion är Originale Essenza (Essenza är vår produktserie utan ytbeläggningen xf²) – det första linoleumgolvet i världen att certifieras enligt Cradle to Cradle guldnivå.

Kollektionens beigebruna färger kommer från naturliga färgpigment från valnöt och kol.

Ricinolja – förnyelsebar mjukgörare i iQ Natural

I vårt homogena plastgolv iQ Natural är mjukgöraren baserad på ricinolja – en förnyelsebar råvara som inte konkurrerar med livsmedelsproduktionen.

Träspill blir bränsle

Träspån från tillverkningen av Tarketts trägolv blir till bränsle som värmer både våra egna fabriker och kommunala fjärrvärmeanläggningar i närheten av fabriken.

Golv med låg livscykelkostnad sparar på miljön

Kostnaden är att underhålla ett golv i offentlig miljö under 20 år överstiger vida kostnaden för inköp och installation. Men även klimat- och miljöpåverkan från underhåll är väsentlig.

Tarkett har utvecklat golv med hög slitstyrka, god fläcktålighet och lång livslängd och med städ- och underhållsegenskaper som gör att du kan underhålla golvet effektivt och utan dyra och miljöpåverkande städkemikalier.