Vårt hållbarhetsarbete - "Doing Good. Together.”

Vårt hållbarhetsarbete - "Doing Good. Together.”

"Doing Good. Together.”

Tarkett har tillverkat golv sedan 1886. Som en av världens största tillverkare av golv har vi ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi vill göra bra saker; golv som fyller en funktion, som är vackra att se på och som samtidigt är bra för miljön och för oss människor.  Vi tror på nära samarbeten, där vi engagerar kunder, leverantörer, forskare och andra för att kunna göra bra saker - tillsammans. Därför sammanfattar vi vårt hållbarhetsarbete under devisen ”Doing Good. Together”.  

Design för livet

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus.  Tarkett hjälper till att skapa hälsosammare, säkrare och trivsammare miljöer när vi utvecklar våra produkter, genom att ständigt ha hälsa och välbefinnande i fokus.  Vi strävar efter att välja råvaror som inte har någon negativ påverkan på människa och miljö. Genom att använda principerna från Cradle to Cradle™ när vi tar fram nya produkter så sparar vi på resurser och minskar klimatpåverkan.

Cirkulärt

Vi strävar mot en cirkulär ekonomi och arbetar tillsammans med många aktörer för att tillsammans sluta kretsloppet. Genom att använda återvunnet material så kan vi minska vårt uttag av jungfruliga råvaror och sänka våra utsläpp av växthusgaser. Vi återvinner spill från golvinstallationer och från vår egen produktion.

 

Vi tar även emot spill och avfall från andra industrier och använder detta material som högkvalitativ råvara till nya produkter.

Samarbete

Att göra bra och ansvarsfulla saker innebär för oss att samarbeta med kunder, leverantörer, forskare, myndigheter och organisationer. Vi har en kontinuerlig och nära dialog med miljömärknings- och miljöbedömningsinstitut och vi samarbetar med globala organisationer som främjar cirkulär ekonomi och ansvarsfullt företagande. Vi tror på transparens och redovisar öppet vårt miljöarbete och våra produkters innehåll, ursprung, emissioner och produktionsdata.