Cirkulärt. Vi sluter kretsloppet.

Cirkulärt. Vi sluter kretsloppet.

Cirkulärt. Vi sluter kretsloppet.

Världens befolkning växer, vi konsumerar allt mer och trycket på jordens resurser och vår miljö ökar. Tarkett arbetar för att sluta kretsloppet genom att se avfall som en resurs och återcirkulera material. På så sätt kan vi bidra till att bevara värdefulla naturresurser och skydda miljön.  Vi tror på en cirkulär ekonomi där produkter har en lång livslängd, kan repareras och underhållas effektivt och där varor och tjänster är anpassade till en cirkulär affärsmodell. En regenerativ ekonomi där avfall blir till råvara och där industriell produktion kan ske utan negativ påverkan på vår miljö. 

Vårt avfall blir till råvara

Varje år samlar vi in 350 ton spill som blir över vid läggning av Tarkett-golv i hela Norden. Spillet läggs i säckar av golvläggaren och skickas till vår återvinningsanläggning i Ronneby. Av det insamlade materialet tillverkar vi motsvarande 90 000 m² nya plastgolv. I Sverige sker insamlingen via ett branschgemensamt system ”GBR Golvåtervinning” och i övriga Norden sker det via Tarketts eget system ReStart.
Vi tar dessutom hand om vårt eget produktionsspill och använder det som råvara till nya produkter. 2017 kunde vi återcirkulera 160 000 ton material i våra fabriker över hela världen vilket motsvarar 12 % av våra råvaruinköp.

Vi samarbetar med andra industrier

Econyl-fibrerna i våra textilgolv kommer från Aquafil som återvinner gamla fisknät och annat spillmaterial av polyamid.

Fyllmedlet i baksidan på våra textila plattor är restkalk från de lokala vattenverken i Nederländerna.  

Vi tillverkar golv med PVB som bas – som vår industri-partner i Italien utvinner från gamla bilrutor.

Fördubblad återvinning och inget avfall till deponi

2017 minskade vi mängden icke återvunnet produktionsspill med 31 % jämfört med 2015. Vår målsättning 2020 är att inget avfall från någon av våra 34 fabriker skall gå till deponi.   


Att ta hand om gamla installerade golv innebär stora tekniska utmaningar men också fantastiska möjligheter. Vi arbetar globalt på flera olika lösningar och har som målsättning att 2020 ha fördubblat mängden återvunnet material (installationsspill och gamla golv) jämfört med 2010.