Återvinning

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser genom att återvinna installationsspill, använda återvunnet material i tillverkningen samt genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas.

Läs mer om våra nyckeltal och framsteg
Återvinning av plastgolv på Tarketts återvinningsstation i Ronneby

400 ton installationsspill återvinns varje år i Norden

1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. Idag återvinns ca 400 ton varje år varav drygt 300 ton är Tarkett-produkter.  75 % av detta går tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på att återvinna och vårt mål är att återvinna 800 ton 2020. Varje kg återvunnen plast sparar 2 kg koldioxid (CO2).  

Återvunnet material en råvaruresurs

Överblivet material, spill och produkter som inte uppfyller specifikationerna återanvänds i tillverkningen.

  • Det modulära (plattor och plank) vinylgolvet iD Inspiration består till 52 % av återvunnet material.
  • TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material.

 

  • Efter användning kan Tarketts linoleum- och trägolv ingå som komposterbart material och därigenom brytas ner och ingå i det biologiska kretsloppet.
  • Vid vår textilgolvsfabrik i Nederländerna har vi under flera år återvunnit gamla textila plattor i vår egen återvinningsanläggning. På våra Ecobase-produkter kan vi återvinna både baksidan och garnet. Under 2018 investerar vi stora resurser för att öka kapaciteten och förfina tekniken.
  • Produktionsspill från vår linoleum med akustikbaksida blir till råmaterial för ändskydd som skyddar rullarna vid transport.  

 

Arbete för att öka återvinningen av gamla golv

Vi vill jobba cirkulärt och gamla plastgolv är en mycket stor potentiell råvaruresurs. Vi uppskattar att det idag finns ca 100 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i Sverige. Det motsvarar 300 000 ton potentiell plast, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing på cirka en halv miljon ton. Tarkett driver egna projekt och samarbetar med olika parter där vi undersöker nya metoder för att effektivt identifiera, sortera och rengöra gamla plastgolv så att de kan återvinnas till nya råvara.  Vi arbetar även med påverkansarbete vad gäller lagstiftning, byggregler och ekonomiska incitament för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi. 

Cirkulär ekonomi

Kontrollerad återvinning

Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi omfattande rutiner för kontroll och analys vid all hantering av återvunna råvaror.

Du kanske också är intresserad av:

Vår miljövision

VÅR MILJÖVISION

Vår vision är att vara världsledande inom innovativa golvlösningar på ett sätt som skapar ett hållbart värde för våra kunder

LÄS MER
Tarkettgolv i ett mysigt rum relax rum

ATT GÖRA RÄTT FRÅN BÖRJAN

På Tarkett ser vi inte hållbarhet som en begränsning. I stället är det något som inspirerar oss att tänka nytt i allt vi gör. När vi utvecklar våra produkter tar vi hänsyn till varje steg i livscykeln

LÄS MER
Golvinstallations spill som ska återvinnas på Tarketts återvinningscentral i Ronneby

HUR VI ARBETAR MED HÅLLBARHET

Visioner och mål i alla ära, men du kanske undrar hur vi på Tarkett arbetar praktiskt med hållbarhetsfrågor i vår dagliga verksamhet? Här har vi samlat några exempel på vad vi gör i verkligheten.

LÄS MER
Återvunnet golv

CIRKULÄR EKONOMI

Genom att ge produkter en ökad livslängd, se till resurserna utnyttjas bättre och att avfall och blir till nya råvaror skapar vi en cirkulär ekonomi.

LÄS MER