Återvinning

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser genom att återvinna installationsspill, använda återvunnet material i tillverkningen samt genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas.

Våra miljömål
Återvinning av plastgolv på Tarketts återvinningsstation i Ronneby

400 ton installationsspill återvinns varje år i Norden

1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. Idag återvinns ca 400 ton varje år varav drygt 300 ton är Tarkett-produkter.  75 % av detta går tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på att återvinna och vårt mål är att återvinna 800 ton 2020. Varje kg återvunnen plast sparar 2 kg koldioxid (CO2).  

Återvunnet material en råvaruresurs

Överblivet material, spill och produkter som inte uppfyller specifikationerna återanvänds i tillverkningen.

  • Det modulära (plattor och plank) vinylgolvet iD Inspiration består till 52 % av återvunnet material.
  • TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material.

 

  • Efter användning kan Tarketts linoleum- och trägolv ingå som komposterbart material och därigenom brytas ner och ingå i det biologiska kretsloppet.
  • Vid vår textilgolvsfabrik i Nederländerna har vi under flera år återvunnit gamla textila plattor i vår egen återvinningsanläggning. På våra Ecobase-produkter kan vi återvinna både baksidan och garnet. Under 2018 investerar vi stora resurser för att öka kapaciteten och förfina tekniken.
  • Produktionsspill från vår linoleum med akustikbaksida blir till råmaterial för ändskydd som skyddar rullarna vid transport.  

Arbete för att öka återvinningen av gamla golv

Vi vill jobba cirkulärt och gamla plastgolv är en mycket stor potentiell råvaruresurs. Vi uppskattar att det idag finns ca 100 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i Sverige. Det motsvarar 300 000 ton potentiell plast, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing på cirka en halv miljon ton. Tarkett driver egna projekt och samarbetar med olika parter där vi undersöker nya metoder för att effektivt identifiera, sortera och rengöra gamla plastgolv så att de kan återvinnas till nya råvara.  Vi arbetar även med påverkansarbete vad gäller lagstiftning, byggregler och ekonomiska incitament för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi. 

Kontrollerad återvinning

Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi omfattande rutiner för kontroll och analys vid all hantering av återvunna råvaror.

Du kanske också är intresserad av:

Granualter av golv som ska bli till nya

GBR GOLVÅTERVINNING

Det spill (ca 10 % felfritt golv) som uppstår när du installerar ett plastgolv kan tillvaratas för återvinning istället för att bara slängas. Lägg spillet i återvinningsbara plastsäckar. Blanda inte s

LÄS MER
Återvinning av plastgolv, nedmalet till granulat för att bli nya golv

HUR BRYTER VI BEROENDET AV NY PLAST - TARKETT I ALMEDALEN 2018

Vi höll i en paneldebatt på Aktuell Hållbarhet Arena i Almedalen 2018. Hur bryter vi beroendet av ny plast? Läs mer och se debatten här.

LÄS MER
Våra miljömål 2020

VÅRA MILJÖMÅL 2020

Våra nyckeltal delas upp i områden bra råvaror, resurshushållning, god inomhusmiljö och återvinning.

LÄS MER