Återvinning Tarkett

Återvinning | Tarkett

Återvinning

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser genom att återvinna installationsspill, använda återvunnet material i tillverkningen samt genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas.

Exempel på vad vi gör

Återvinning av plastgolv på Tarketts återvinningsstation i Ronneby

Insamlat installationsspill blir till 100 000 kvm nytt golv

1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. I Sverige samlas installationsspill in via GBR Golvåtervinning – ett insamlingssystem som administreras av Tarkett på uppdrag av golvbranschen. I övriga Nordiska länder har Tarkett egna system. 2018 samlade vi in över 450 ton installationsspill varav ca 400 ton är Tarkett-produkter.  75 % av detta går tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv vilket motsvarar 100 000 kvm golv. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på att återvinna och vårt mål är att återvinna 800 ton 2020. Varje kg återvunnen plast sparar 2 kg koldioxid (CO2). 

Återvunnet material en råvaruresurs

Överblivet material, spill och produkter som inte uppfyller specifikationerna återanvänds i tillverkningen.

  • Det modulära (plattor och plank) vinylgolvet iD Inspiration består till 52 % av återvunnet material.
  • TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material.

 

  • Efter användning kan Tarketts linoleum- och trägolv ingå som komposterbart material och därigenom brytas ner och ingå i det biologiska kretsloppet.
  • Vid vår textilgolvsfabrik i Nederländerna har vi under flera år återvunnit gamla textila plattor i vår egen återvinningsanläggning. På våra Ecobase-produkter kan vi återvinna både baksidan och garnet. Under 2018 investerar vi stora resurser för att öka kapaciteten och förfina tekniken.
  • Produktionsspill från vår linoleum med akustikbaksida blir till råmaterial för ändskydd som skyddar rullarna vid transport.  

Arbete för att öka återvinningen av gamla golv

Vi vill jobba cirkulärt och gamla plastgolv är en mycket stor potentiell råvaruresurs. Svenska Miljöinstitutet IVL uppskattar att det idag finns 145 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i Sverige. Det motsvarar en halv miljon ton potentiell råvara, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing på uppskattningsvis en miljon ton. Tarkett driver egna projekt och samarbetar med olika parter där vi undersöker nya metoder för att effektivt identifiera, sortera och rengöra gamla plastgolv så att de kan återvinnas till nya råvara.  Vi arbetar även med påverkansarbete vad gäller lagstiftning, byggregler och ekonomiska incitament för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi.  

Läs mer på vår proffs-site om återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Kontrollerad återvinning

Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi omfattande rutiner för kontroll och analys vid all hantering av återvunna råvaror.

Du kanske också är intresserad av:

Granualter av golv som ska bli till nya
GBR golvåtervinning

Det spill (ca 10 % felfritt golv) som uppstår när du installerar ett plastgolv kan tillvaratas för återvinning istället för att bara slängas. Lägg spillet i återvinningsbara plastsäckar. Blanda inte s

Återvinning av plastgolv, nedmalet till granulat för att bli nya golv
Hur bryter vi beroendet av ny plast - Tarkett i Almedalen 2018

Vi höll i en paneldebatt på Aktuell Hållbarhet Arena i Almedalen 2018. Hur bryter vi beroendet av ny plast? Läs mer och se debatten här.

Våra miljömål 2020
Våra miljömål 2020

Våra nyckeltal delas upp i områden bra råvaror, resurshushållning, god inomhusmiljö och återvinning.