Anmäl oenigheter

Anmäl oenigheter

Anmäl oenigheter hos Tarkett

På Tarkett har vi åtagit oss att demonstrera de högsta standarderna för affärsetik.
Våra etiska regler samt Förordnad om efterlevnad definierar våra principer och tillhandahåller standarder som guidar våra dagliga aktiviteter, vilket säkerställer våra affärer med yttersta integritet. 

Vi uppmuntrar och underlättar en miljö där en öppen och ärlig kommunikation med våra kunder, återförsäljare, leverantörer och anställda är normen, inte ett undantag. 

Som en del av detta åtagande har Tarkett etablerat denna Compliance Hotline, ett telefon- och webbaserat rapporteringssystem som är värd för en tredjepartsleverantör – Convercent. 

Denna Compliance Hotline tillåter dig att skicka in rapporter av observerade eller upplevda överträdelser av antingen Tarketts Policys eller lagar och förordningar som styr Tarketts verksamhet. Det är också en plats där du kan fråga om vägledning relaterat till tillämpande Policys och tillvägagångssätt. 

All information du tillhandahåller på Compliance Hotline kommer att behandlas, helt konfidentiellt och anonymt i enlighet med vår visselblåsarmetod, om inte anonyma rapporter är förbjudna i ditt land eller om du väljer att självidentifiera dig. 

Oavsett om du är anonym eller inte, kommer din röst att höras och dina bekymmer kommer att tas upp.

Vi vill tacka dig så mycket för ditt engagemang till att Tarkett upprätthåller de högsta standarderna av respekt, integritet och etiska ramar vid alla tidpunkter och på alla platser.

Klicka här om du vill anmäla oenigheter