Att jobba hos Tarkett erbjuder många möjligheter att lära sig och utvecklas i ett globalt företag.

3 anledningar att bli en del av oss

En entreprenörskultur med respekt och tillit

 

Vi förstår att människor vill vara involverade och vara med och påverka. På Tarkett är spelplanen internationell och det finns möjligheter att delta i många olika arbeten i olika team. Att skapa relationer som bygger på förtroende, genuin förståelse för mänskliga motivationsfaktorer och respekt för olika sätt att tänka är viktiga drivkrafter för vår framgång.

Miljöer med mångfald

Flera jobb och nationaliteter

Oavsett om söker jobb inom marknadsföring, försäljning, IT, FoU, innovation, tillverkning eller något annat erbjuder vi dig en multinationell miljö med goda karriärmöjligheter.

Flera kunder

Vi vänder oss till olika typer av kunder, från arkitekter och designers till distributörer och installatörer, och erbjuder ett brett utbud av produkter för utbildning, sjukvård, hotell, kontor, bostäder och idrott över hela världen.

Hugo, Platschef

Hugo gillar det faktum att han utvecklar sina färdigheter och verksamheten. Han har stora möjligheter att växa inom koncernen tack vare sina arbetsuppgifter inom produktion, kvalitet, underhåll, teknik och mycket mer. För honom är Tarkett en plats där alla har chansen att utveckla sin karriär.

Mångfald och inkludering

Var dig själv

Mångfald är kärnan i vår kreativitet och framgång. Vi vill att du ska vara dig själv. Vi främjar en kultur av gemenskap. ”På Tarkett North America har vi till exempel infört ERG (Employee Resource Groups) som är frivilliga, medarbetarledda grupper vars mål är att främja en arbetsplats präglad av mångfald och inkludering.

Vi välkomnar alla. För oss innebär mångfald mer än bara en policy eller en uppsättning metoder. Mångfald är en grundläggande del av vår företagskultur och en nyckel till långsiktigt tillväxt.

Det EPIC innebär för mig är att jag har en gemenskap som gör att jag kan vara mitt verkliga jag på företaget.  Det skapar en känsla av tillhörighet för mig. Det jag hoppas på med EPIC är att vi fortsätter att uppmuntra till ”svåra” samtal på företaget för att förbättra mångfalden, rättvisan och inkluderingen med avseende på etnicitet, kön och förmåga.  Jämlikhet innebär inte lika utfall, utan lika möjligheter för alla. Jag tror att vi kan uppnå detta genom att lyssna, engagera och bryta våra undermedvetna fördomar genom medvetenhet.

Martina Covo, Tarkett showroom Manager Houston TX.

Entreprenörsanda

Påverka

I linje med våra entreprenöriella rötter och stärkande ledarskap uppmuntras du att ta initiativ till stöd för vår verksamhet, samtidigt som du kan uttrycka din personlighet och dina talanger.

Nå resultat

Du kommer att ansvara för resultaten, med tydliga mål och utökade möjligheter samtidigt som du lär dig av dina erfarenheter som en del av innovations- och utvecklingsprocessen.

Letar du efter en berikad, personlig karriär med många spännande möten med människor?

Medvetna val, för människor och planet

 

Med 140 års erfarenhet anser vi att det vi gör är viktigt. Vi erbjuder våra kunder produkter som förbättrar livskvaliteten för människor och samtidigt bidrar till en mer hållbar värld.

77% of our employees say “In my unit, we are focused on improving our environmental impact”. (Engagement survey 2021)

Ledande företag inom hållbarhet

Kärnan i vår strategi

Vår strategi fokuserar på hållbarhet, cirkulär ekonomi, bra material och människovänliga utrymmen.

Miljöinnovation

Vi har satt upp starka miljömål för 2030 inom miljöinnovation, ansvarsfull resursanvändning, återanvändning och återvinning. Vi har ett starkt socialt engagemang för våra medarbetare och våra lokalsamhällen.

Upptäck Tarkett Ateljé Stockholm – cirkulär ekonomi tolkad av Tarkett och Note Design Studio

Vi utvecklar produkter med människan i åtanke

Vara engagerad

Vi engagerar våra anställda i miljöinnovation och i att utveckla sitt hållbara tänkande och uppfylla vårt sociala ansvar i sitt dagliga arbete eller genom program och projekt. Du deltar i utvecklingen av lösningar som bidrar positivt till miljön och människors livskvalitet.

Stöd till lokalsamhällen

Vi bryr oss om samhället och uppmuntrar dig att engagera dig och dela tid och kompetens till stöd för saker som är viktiga för dig. Genom Tarkett Cares, vårt globala volontärprogram, kan du ägna upp till två arbetsdagar om året åt att göra skillnad lokalt.

Historien om Calder Hodge

Calder Hodge föddes utan skenben och hans ben amputerades vid ung ålder. Men den 14-årige fotbollsspelaren från Magnolia, Texas, vet att det inte finns "någon dröm som är för stor".

Hodges dröm är faktiskt att bli den första dubbelamputerade quarterbacken i National Football League.

FieldTurf samarbetade med NFL:s Detroit Lions för att hjälpa honom att förverkliga sin dröm. Hodge och hans familj bjöds in till lagets träningsläger i augusti, där han deltog i en match på Ford Field.

Med dig varje steg på vägen

Safety is our #1 commitment. Every day. Everywhere.

 

Din yrkesutveckling och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet. När du trivs i din arbetsmiljö lär du dig mer och når längre, vilket bidrar till innovation och resultat. Vi är med dig varje steg på vägen och ger dig det stöd du behöver för att gå vidare och utveckla din karriär. Vi har definierat tydliga principer för hur vi ska utveckla våra ledare, chefer och team över hela koncernen.

Utveckla våra medarbetare varje dag

Människor får vår verksamhet att fungera

Det är därför våra ledare och chefer följer samma principer och ger dig konsekvent stöd under hela utbildningen, och det börjar med regelbunden coachning och feedback.

Lära med andra

Du drar nytta av formellt och informellt lärande. Det bästa sättet att lära sig är dock på jobbet. Du har möjlighet att lära dig av kunniga kollegor och experter och få nya erfarenheter, med stora interna utvecklingsmöjligheter. Vårt breda utbud av karriärmöjligheter och expertis ger många möjligheter att lära och utvecklas.

Samarbete för framgång och lärande

Gör dig redo för samarbete

Vi vet att samarbete och tillit är viktigt för utveckling, ta sig an nya utamningar samt lösa problem.

Vi tror på relationer som bygger på förtroende

Samarbete, idéskapande, problemlösning, experimenterande och utbyte. Tillsammans kommer vi fortsätta resan om ligga i branschens framkant vad gäller innovation.