1-stav, 2-stav eller 3-stav?

1-stav, 2-stav eller 3-stav?

1-stav, 2-stav eller 3-stav?

Trä är ett fantastiskt material att lägga som golv. Inget golv är det andra identiskt och träets unika utseende får hela rummet att leva. Variationsrikedomen med 1-stav, 2-stav och 3-stav ger ytterligare möjligheter att få det golv du blir nöjd med.

Välj golv efter rum

Trägolv läggs planka för planka, men antalet stavar på varje planka betyder mycket för rummets karaktär och upplevelse. Ska du lägga nytt golv i ett stort rum ger ett 1-stavsgolv ett lugnare intryck och i ett mindre rum passar 3-stavsgolv bättre, då rummet upplevs som större. 

 


Vad innebär de olika beteckningarna?

1-stav/plank

I ett 1-stavsgolv är staven lika bred som plankan och kallas även för plankgolv. 

2-stav

Ett 2-stavsgolv har två stavar i bredd på varje planka och passar i det flesta rum.

3-stav

Ett 3-stavsgolv har tre stavar i bredd på varje planka som placeras ut slumpmässigt på plankan för att skapa ett levande golv. 

Förslag på kollektioner