iD Click Ultimate

Light Oak LIGHT GREY

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Formattyp Plank
Artiklar per paket 6
Yta per paket 1.281 m²
Ljusreflektans 35.2
Ytbehandling Hotcoating PU
Total tjocklek 6.50 mm
Tjocklek, slitskikt 0.70 mm
Totalvikt 11.300 kg/m²
Läggningsmetod Klick
Prestandadeklaration nr 0132-0071-DoP-2018-01
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0.05
Möbelintryck Ingen skada
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 19 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.02 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Gott motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 1 mm
Dimensionsstabilitet 0.05 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)