LinoWall 2.00 mm | LinoWall JUTE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 15102+A1
Produkttyp Plain and decorative linoleum (ISO 24011)
Formattyp Rulle
Totalvikt 2.900 kg/m²
Total tjocklek 2 mm
NCS färgkod S1050-Y10R
REACH Ja
Brandreaktion (EN 13501-1) B-s2,d0
Ytbehandling Xf²
Läggningsmetod Nedlimning
Ljusreflektans 71.11
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.018
Färgäkthet – ljus (ISO 105-B02) 6
Cradle-to-Cradle Silver
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)
TVOC – SCS Floorscore Nej

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER