LinoWall 2.00 mm

LinoWall ANGORA 302

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 15102
Produkttyp Plain and decorative linoleum (ISO 24011)
NCS färgkod S4005-Y20R
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 57.88
Ytbehandling xf²
Total tjocklek 2 mm
Totalvikt 2.900 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0200 0045 DoP 2013 07
Brandreaktion (EN 13501-1) B-s2,d0
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.018
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Cradle-to-Cradle Silver
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)