Evolay | Opale LIGHT GREGE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

Produkttyp Floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers (EN 14565)
CE-märkning EN 14041
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Basvikt 3.200 kg/m²
NCS färgkod S1505-Y40R
Total tjocklek 2.00 mm
Tjocklek, slitskikt 0.25 mm
Ytbehandling TopClean XP
Formattyp Rulle
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 4 dB
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 1 mm
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0.30
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandreaktion på underlag av spånskiva (EN 13501-1) Cfl-s1
Golvvärme Ja (max 27°C)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Högt motstånd
REACH Ja
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)
TVOC – SCS Floorscore Nej

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER