Evolay

Evolay

VIKTIGA EGENSKAPER
  • 100% återvinningsbart
  • Mineralolja - för UV-resistens och flexibilitet
  • Inga biocider
  • Innehåller ingen PVC eller mjukgörare

Evolay är ett nytt polyetylenbaserat plastgolv utan PVC. Det är ett alternativ till vanliga PVC-golv och är certifierat enligt Cradle to Cradle. Det har en hög slitstyrka och lång livslängd. Tack vare PUR-ytan blir underhållet enkelt och kostnadseffektivt. Evolay har också goda installationsegenskaper.

Med totalt 26 referenser, 12 naturtrogna trämönster och 14 grafiska och enfärgade mönster, är det lätt att skapa stimulerande lärande miljöer i skolor och förskolor, liksom trivsamma miljöer inom exempelvis äldreboenden och vårdlokaler.

${title | uppercase}

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

Produkttyp Floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers (EN 14565)
CE-märkning EN 14041
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Basvikt 3.2 kg/m²
Total tjocklek 2 mm
Tjocklek, slitskikt 0.25 mm
Ytbehandling TopClean XP
Formattyp Rulle
Dimensionsstabilitet 0.1 %
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 1 mm
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 4 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0.30
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandreaktion på underlag av spånskiva (EN 13501-1) Cfl-s1
Golvvärme Ja (max 27°C)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Högt motstånd
Återvinningsbarhet 100 %
REACH Ja
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER