Evolay

VIKTIGA EGENSKAPER
  • 100% återvinningsbart
  • Mineralolja - för UV-resistens och flexibilitet
  • Inga biocider
  • Innehåller ingen PVC eller mjukgörare

Evolay är ett nytt polyetylenbaserat plastgolv utan PVC. Det är ett alternativ till vanliga PVC-golv och är certifierat enligt Cradle to Cradle. Det har en hög slitstyrka och lång livslängd. Tack vare PUR-ytan blir underhållet enkelt och kostnadseffektivt. Evolay har också goda installationsegenskaper.

Med totalt 26 referenser, 12 naturtrogna trämönster och 14 grafiska och enfärgade mönster, är det lätt att skapa stimulerande lärande miljöer i skolor och förskolor, liksom trivsamma miljöer inom exempelvis äldreboenden och vårdlokaler.

${title | uppercase}

AVANCERAD SÖKNING

FILTRERA DITT RESULTAT

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers (EN 14565)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Formattyp Rulle
Totalvikt 3.200 kg/m²
Total tjocklek 2 mm
Tjocklek, slitskikt 0.25 mm
REACH Ja
Ytbehandling TopClean XP
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 4 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandreaktion på underlag av spånskiva (EN 13501-1) Cfl-s1
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Högt motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 1 mm
Dimensionsstabilitet 0.10 %
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)
TVOC – SCS Floorscore Nej

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER