Soundlogic 1032

BOURBON OAK

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Laminate floor coverings (EN 13329)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Formattyp Plank
Yta per paket 1,754 m²
Paket per pall 48
Yta per pall 84,192 m²
Total tjocklek 10 mm
Läggningsmetod Klick
Prestandadeklaration nr No.023DoP2013-09-12
Brandreaktion (EN 13501-1) Cfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Resistens mot fläckar – grupp 1 och 2 (EN 438) ≥ 5
Resistens mot fläckar – grupp 3 (EN 438) ≥ 4
Resistens mot cigarettglöd (EN 438) ≥ 4
Möbelintryck Ingen skada
Ytans volymbeständighet
Nötningsresistens (EN 13329) AC4
Stöttålighet (EN 13329) IC2
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Dimensionsvariation 0 mm
Vinkelräthet 0 mm
Rakhet 0 mm
Planhet längd 1 %
Planhet bredd 0 %
Tjocklek svällning (%) 18
Höjdskillnad mellan element 0 mm
Öppning mellan element 0 mm