Tarkett Extra

French Oak LIGHT BROWN

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Golvbeläggning av skummad PVC (ISO 26986)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Bindemedelsinnehåll Typ I
Formattyp Rulle
Ytbehandling X-treme
Total tjocklek 2,40 mm
Tjocklek, slitskikt 0,35 mm
Totalvikt 1730 g/m²
Prestandadeklaration nr 0004-0023-DoP-2015-01
Brandreaktion (EN 13501-1) Cfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,06
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 16 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0,20 mm
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0,40 %
ReStart® Ready Ja
BREEAM-poäng A+
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)