Starfloor Click 55

Lime Oak LIGHT BEIGE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 33 Hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 42 Normal
Formattyp Plank
Artiklar per paket 7
Yta per paket 1,610 m²
Ljusreflektans 48,42
Ytbehandling TopClean XP
Total tjocklek 4,50 mm
Tjocklek, slitskikt 0,55 mm
Totalvikt 8 kg/m²
Läggningsmetod Klick
Prestandadeklaration nr 0197-0010-DOP-2016-08
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,04
Möbelintryck Ingen skada
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 3 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0,10 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri (förutom återvunnet material)
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)