iD Inspiration Click & Click Plus

Oxide BLACK STEEL

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 33 Hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 42 Normal
Artiklar per paket 9
Yta per paket 1.750 m²
Formattyp Platta
Ytbehandling TopClean XP
Total tjocklek 4.50 mm
Tjocklek, slitskikt 0.55 mm
Totalvikt 8 kg/m²
Läggningsmetod Klick
Prestandadeklaration nr 0197-0010-DOP-2016-08
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.04
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 3 dB
Ftalatinnehåll Ftalatfri (förutom återvunnet material)
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER