Viva | Ek 2-strip WHITE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Basvikt 7.7 kg/m²
Total tjocklek 8.5 mm
Tjocklek, slitskikt 0.6 mm
Ytbehandling Proteco Natura
Formattyp Plank
Artiklar per paket 8
Yta per paket 1.85 m²
Läggningsmetod Nedlimning
Låssystem UltraLoc
Brandreaktion (EN 13501-1) Dfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Dfl-s1
Golvvärme Ja (max 27°C)
Brinellhårdhet (EN 1534) 6
Nötningstålighet (EN 13696) 3500
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.054
Återvinningsbarhet 100 %
Formaldehydemission (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)
PEFC Ja
FSC Inga

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER