TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

Total tjocklek 1,20 mm