Tarkodry tätskiktsmatta - golv och vägg

0027 SPECIALS

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

Total tjocklek 1,50 mm