TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 31 Måttlig
Basvikt 7.400 kg/m²
Total tjocklek 4.00 mm
Tjocklek, slitskikt 0.30 mm
Formattyp Platta
Artiklar per paket 9
Läggningsmetod Klick
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 3 dB
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 2 mm
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.03
Färgäkthet – ljus (ISO 105-B02) 6
Intryckskänslighet 0.10 mm
REACH Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)