Starfloor Click 30

Retro GREY BEIGE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER