Starfloor Click 30

Puzzle GREY

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 31 Måttlig
Formattyp Platta
Artiklar per paket 9
Yta per paket 1,675 m²
Ljusreflektans 32,01
Total tjocklek 4 mm
Tjocklek, slitskikt 0,30 mm
Totalvikt 7,400 kg/m²
Läggningsmetod Klick
Prestandadeklaration nr 0131-0035-DoP-2013-07
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,03
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 3 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0,08 mm
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 2 mm
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0,10 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 100 µg / m³)