Shade

Ek SOFT WHITE 3-Stav

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

Formattyp Plank
Artiklar per paket 6
Yta per paket 2.660 m²
Totalvikt 7.9 kg/m²
Total tjocklek 14 mm
Tjocklek, slitskikt 3.50 mm
Ytbehandling Proteco Hårdvaxolja
Läggningsmetod Nedlimning/Flytande
Låssystem 2-lock
CE-märkning EN 14342
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.101
Golvvärme Ja (max 27°C)
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)