Shade | Ek COTTON WHITE 2 Strip

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 6
Totalvikt 7.300 kg/m²
Yta per paket 2.660 m²
Total tjocklek 13 mm
Tjocklek, slitskikt 2.50 mm
Brandreaktion (EN 13501-1) Dfl-s1
Ytbehandling Proteco Natura
Läggningsmetod Nedlimning/Flytande
Låssystem 2-lock
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Dfl-s1
Brinellhårdhet (EN 1534) 3.7
Nötningstålighet (EN 13696) 3500
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.101
Golvvärme Ja (max 27°C)
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)