Optima Multisafe | Optima MEDIUM GREY

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
CE-märkning EN 14041
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 31 Måttlig
Basvikt 2.820 kg/m²
NCS färgkod S3502-B
Total tjocklek 2.00 mm
Ytbehandling iQ PUR
Formattyp Rulle
Läggningsmetod Nedlimning
Ljusreflektans 37.12
Dimensionsstabilitet 0.40 %
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandmotstånd (kW/m²) 8
Golvvärme Ja (max 27°C)
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.01
Färgäkthet – ljus (ISO 105-B02) 6
Intryckskänslighet 0.00 mm
REACH Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)
TVOC – SCS Floorscore Nej

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER