Optima Multisafe

Optima LIGHT GREEN BLUE 0838

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 31 Måttlig
NCS färgkod S2020-B10G
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 44.09
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 2 mm
Tjocklek, slitskikt 2 mm
Totalvikt 2.820 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Intryckskänslighet 0.02 mm
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.01
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0.40 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)