Long Boards

CRAFT OAK CLAY

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Laminate floor coverings (EN 13329)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Formattyp Plank
Artiklar per paket 5
Yta per paket 2,440 m²
Paket per pall 54
Yta per pall 131,760 m²
Total tjocklek 9 mm
Läggningsmetod Klick
Prestandadeklaration nr No.066DoP2015-12-08
Brandreaktion (EN 13501-1) Cfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,15
Resistens mot fläckar – grupp 1 och 2 (EN 438) ≥ 5
Resistens mot fläckar – grupp 3 (EN 438) ≥ 4
Resistens mot cigarettglöd (EN 438) ≥ 4
Möbelintryck Ingen skada
Ytans volymbeständighet
Nötningsresistens (EN 13329) AC4
Stöttålighet (EN 13329) IC2
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsvariation 0,9 mm
Vinkelräthet 0,1 mm
Rakhet 0,3 mm
Planhet längd 0,5 %
Planhet bredd 0,15 %
Tjocklek svällning (%) 18
Höjdskillnad mellan element 0,1 mm
Öppning mellan element 0,15 mm