Linoleum xf²™ SD

Veneto DARK GREY

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

NCS färgkod S8000-N
Formattyp Rulle
Totalvikt 3 kg/m²
Total tjocklek 2.50 mm
Ytbehandling Xf²
Läggningsmetod Nedlimning
Ljusreflektans 45.05
CE-märkning EN 14041
Produkttyp Plain and decorative linoleum (ISO 24011)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Prestandadeklaration nr 0200 0017 DoP 2013 07
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 6 dB
Elektriskt motstånd (EN 1081) 106 ≤ R ≤ 108 Ohms
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.015
Golvvärme Ja
Intryckskänslighet 0.15 mm
Formaldehydemission (EN 717-1) Formaldehydfri
BREEAM-poäng A+
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER