iQ Optima 1,5mm

Optima YELLOW BEIGE 0825

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 41 Måttlig
Bindemedelsinnehåll Typ I
NCS färgkod S2010-Y40R
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 51.26
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 1.50 mm
Tjocklek, slitskikt 1.50 mm
Totalvikt 2.115 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 4 dB
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.03 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Gott motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.01
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0.40 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)