iQ Optima 1,5mm

Optima YELLOW BEIGE 0825

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 41 Måttlig
Bindemedelsinnehåll Typ I
NCS färgkod S 2010-Y40R
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 51,26
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 1,50 mm
Tjocklek, slitskikt 1,50 mm
Totalvikt 2115 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,01
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 4 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0,03 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Gott motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0,40 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri