iQ Optima 1,5mm

VIKTIGA EGENSKAPER
  • Ftalatfri mjukgörare
  • Fungerar även som väggmatta, installeras då vertikalt eller horisontellt för färre skarvar
  • Kvaliteten på golvets konstruktionen ger överlägsna rengöringsegenskaper
  • Bästa livscykelkostnaden på marknaden

IQ Optima 1,5mm är ett ftalatfritt homogent plastgolv, vilket betyder att det är av hög kvalitet och har låga underhållskostnader. I sortimentet ingår 12 färgställningar som gör det möjligt för bra färgval. Alla referenser kan kombineras med Aquarelle vägg och bård.

Anlita alltid en GVK-auktoriserad fackman för att utföra arbetet i våtrum.

${title | uppercase}

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 41 Måttlig
Bindemedelsinnehåll Typ I
NCS färgkod S2010-Y40R, S3502-B, S1002-Y, S2500-N, S6502-B
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 51.26, 37.12, 72.05, 50.18, 15.11
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 1.50 mm
Tjocklek, slitskikt 1.50 mm
Totalvikt 2.115 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 4 dB
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.03 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Gott motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.01
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0.40 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)