iQ Optima 1,5mm

VIKTIGA EGENSKAPER
  • Ftalatfri mjukgörare
  • Fungerar även som väggmatta, installeras då vertikalt eller horisontellt för färre skarvar
  • Kvaliteten på golvets konstruktionen ger överlägsna rengöringsegenskaper
  • Bästa livscykelkostnaden på marknaden

IQ Optima 1,5mm är ett ftalatfritt homogent plastgolv, vilket betyder att det är av hög kvalitet och har låga underhållskostnader. I sortimentet ingår 12 färgställningar som gör det möjligt för bra färgval. Alla referenser kan kombineras med Aquarelle vägg och bård.

Anlita alltid en GVK-auktoriserad fackman för att utföra arbetet i våtrum.

${title | uppercase}

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 32 Normal
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 41 Måttlig
Bindemedelsinnehåll Typ I
NCS färgkod S 2010-Y40R, S 3502-B, S 1002-Y, S 2500-N, S 6502-B
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 51,26, 37,12, 72,05, 50,18, 15,11
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 1,50 mm
Tjocklek, slitskikt 1,50 mm
Totalvikt 2115 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,01
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 4 dB
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0,03 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Gott motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0,40 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri

${popinTitle}