iD Square

VIKTIGA EGENSKAPER
  • Lätt att lägga och byta ut
  • Hög slitstyrka och enkelt underhåll
  • Ftalatfri mjukgörare
  • Färger som gör det lätt att mixa och matcha

Ett stort utbud mönster och färger gör det möjligt att skapa harmoniska och inspirerande miljöer som återspeglar företagets varumärke och värderingar. Färger som är lätta att mixa och matcha i spännande mönsterläggningar och i skapandet av avgränsade zooner. id Square finns i tre olika format: 50x50 cm stora plattor med klassiska och tidlösa mönster, 66x66 cm stora plattor med moderna mönster samt 25x100 cm plankor med trämönster. 

${title | uppercase}

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Formattyp Platta, Plank
Artiklar per paket 9, 5
Yta per paket 2.250 m², 2.220 m²
Ljusreflektans 20.9, 15.17, 13.54, 30.67, 14.57...
Ytbehandling PU Mat
Total tjocklek 4.50 mm
Tjocklek, slitskikt 0.80 mm
Totalvikt 5.195 kg/m²
Läggningsmetod Lösläggning
Prestandadeklaration nr 0120-0067-DOP-2014-11
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 15 dB
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.04
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri (förutom återvunnet material)
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)