iD Square

VIKTIGA EGENSKAPER
  • Lätt att lägga och byta ut
  • Hög slitstyrka och enkelt underhåll
  • Ftalatfri mjukgörare
  • Färger som gör det lätt att mixa och matcha

Ett stort utbud mönster och färger gör det möjligt att skapa harmoniska och inspirerande miljöer som återspeglar företagets varumärke och värderingar. Färger som är lätta att mixa och matcha i spännande mönsterläggningar och i skapandet av avgränsade zooner. id Square finns i tre olika format: 50x50 cm stora plattor med klassiska och tidlösa mönster, 66x66 cm stora plattor med moderna mönster samt 25x100 cm plankor med trämönster. 

${title | uppercase}

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för bostadsmiljö (ISO 10874) 23 Hög
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Ytbehandling PU Mat
Total tjocklek 4.50 mm
Tjocklek, slitskikt 0.80 mm
Totalvikt 5.195 kg/m²
Läggningsmetod Lösläggning
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Prestandadeklaration nr 0120-0067-DOP-2014-11
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Brandreaktion på underlag av fibercement (EN 13501-1) Bfl-s1
Brandreaktion på underlag av spånskiva (EN 13501-1) Cfl-s1
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.04
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 15 dB
Ftalatinnehåll Ftalatfri (förutom återvunnet material)
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)