Elegance 22 mm

Ek STERLING 1 Stav

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14342
Formattyp Plank
Artiklar per paket 4
Totalvikt 11.700 kg/m²
Yta per paket 2.820 m²
Total tjocklek 22 mm
Tjocklek, slitskikt 4 mm
Ytbehandling Proteco Hårdvaxolja
Läggningsmetod Nedlimning/Flytande
Låssystem Not & Fjäder
Brinellhårdhet (EN 1534) 3.7
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.152
Golvvärme Ja (max 27°C)
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydemission (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)