Aquarelle Bård

VIKTIGA EGENSKAPER
  • Vattentät design
  • Färgmatchad med Aquarelle Väggmatta
  • Trådsvetsas
  • 100% ftalatfri och mycket låga emissioner

Alla mönster i väggkollektionen är anpassade för horisontell sättning. Några mönster kan även monteras vertikalt. Bården används för dekoration eller för att täcka utrymmet mellan vägg och tak vid horisontell montering av vägg. Alla bårder har en något ljusare eller mörkare nyans än väggarna.

Anlita alltid en GVK-auktoriserad fackman för att utföra arbetet i våtrum.

${title | uppercase}

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 15102+A1
Bindemedelsinnehåll Typ I
Ytbehandling TopClean XP
Total tjocklek 0.92 mm
Tjocklek, slitskikt 0.12 mm
Totalvikt 1.500 kg/m²
Prestandadeklaration nr 0131-0031-DoP-2013-07
Brandreaktion (EN 13501-1) C-s2, d0
Brandreaktion (EN 13501-1) C-s2, d0
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 1 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri